Omslagsbild Jag Gustav den tredje
Litteraturtips
Författare: Peterson, Hans (f. 1922). Stockholms stadsbibliotek

Jag, Gustav den tredje / text: Hans Peterson ; bild: Maria Domeij

De som ville mörda mig
hade varit mycket noga.
De hade inte bara laddat pistolen med en kula
utan där fanns också små spikar
som inte gick att få ut.
Det gjorde mina plågor svårare.

Berättarjaget i den här boken är kung Gustav III. Historien börjar vid födseln och slutar vid hans död 1792. Kungen kämpade för sitt liv i tretton dagar efter att ha blivit skjuten på maskeradbalen på Operan och hans dödskamp finns detaljerat beskriven.

Det går också att läsa om hur kungen kan ha känt vid olika politiska händelser. Även möjliga känslor i privatlivet tas upp, till exempel det spända förhållandet med modern och resonemangsäktenskapet med Sofia Magdalena.

Boken är också en skildring av livet i Stockholm och Sverige vid den här tiden.

Oron ökade allt mer bland folket
både i Stockholm och ute i landet.
I rådet bråkade man med varandra
utan att få något gjort.
Sverige hade blivit ett fattigt land.
Fabriker stängdes
och överallt blev många arbetslösa.
De fick tigga för att få lite mat
och många barn hungrade ihjäl.

Boken är skriven på lätt svenska och på varje uppslag finns en teckning i färg. 79 sidor.

Uppdaterad