Tornerspel på ett torg med publik och kungliga läktare
Bildkonst
Konstnär: Lilliemarck, Carl Peter (1756-1802). Stadsmuseet i Stockholm

Tornerspel på Adolf Fredriks torg 1777

Konstnär: Lilliemarck, Carl Peter
Material och teknik: Akvarell
Underlag: Papper
Mått i mm: 365x474

Texten nedan lyder:

Ritning Som i Kårthet utvisar Tornerspelet Som hölls i Stockholm.

Hans Kongl. Maijsts Loge N:o 1
Hennes Kongl. Maijst Drott. dito " 2
Hans Kongl. högh. hertig Carls dito " 3

Andra åskådares Loger N:o 4
Riddrana Tornera " 5
Skielfva Bajeren " 6

Wapen Dragare N:o 7
Torner Marskallken ¨8
Domrana 9

Logerna Woro alla öfverdragna af blått Kläde med Gula Kronor och på ömsa sidor om Konungens och Hertig Carls loger, hengde Deras Riddares Wapen. Hvarje Riddare hadde sin Wapendragare som Woro underofficerare af Kongl. Lif Gardie, hvilka suto till häst, Klädde i harnesk och [skinn-kyller] förande ett standar hvarpå stod på ena sidan Riddarens Wapen, och på andra sidan Sveriges eller Södermanlands wapen.

På Adolfs Fredrics torg den 29. 30. Maij Samt d: 2. -" 3 Junij. 1777.
Uppgangar till Logerna N:o 10.
Bommarna På Jajéren " 11.
Turckhufwuden _ _ _ " 12.

Trompetare och Puk[slagare] N:o 13.
Taflor att kasta på _ _ _ " 14
Morhufvuden _ _ _ _ 15

Ringstollpar N:o 16
Flaggor på Logerna _ 17
Bommar mellan Logerna 18

RIddrarna Woro 12 på Konungens och 12 på Hertigens sida Summa 24.Riddare som Wore Klädde i harnesk och Hielm samt sidentyg i Colleur och Figuren äfter deras Wapen, äfwen woro Pascher som passade på Lantzerna och _ emellan hwarje forrättad qvadrille upfördes musique af Pukor och Trompeter hvar om Widere. Beskifning finnes på Boklådorna i Stockholm.

Ritat af Carl P Lilliemarck Tour de Garde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad