Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791). Stadsmuseet i Stockholm

[Regler för invånarna under tornerspel] Öfwer-ståthållare-embetets kungörelse, om then ordning, som bland stadsens inwånare bör i akt tagas under thet torner- eller riddare spel, som på Adolph Friedrichs torg kommer at upföras

Här en kunglig förordning som talar om hur man ska köra (med häst och vagn!) under det stora tornerspel som Gustav III arrangerade på Mariatorget. Man får anvisningar vilka gator man ska använda, allt beroende på varifrån staden man kommer. Och beroende på i vilken loge man ska sitta i under spektaklet. Ungefär som under våra dagars trafikändringar under maratontävlingar!

På 1770-talet hette Mariatorget fortfarande Adolf Fredriks Torg. I vägbeskrivningarna återfinns gator och platser som inte finns längre: exempelvis Macklersgatan, Sutherska trädgården...

Det skannade exemplaret har tidigare ägts av författaren Per Anders Fogelström. 6 sidor. 2 sidor fattas. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad