Torner- och riddarespel, hållit af konungen och hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, i Stockholm på Adolph Friedrichs torg, den maji 1777.
Text

Torner- och riddarespel, hållit af konungen och hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, i Stockholm på Adolph Friedrichs torg, den maji 1777.

Det här kan sägas vara programmet till det riddarspel som Gustav III anordnade i maj 1777 mitt i centrala Stockholm. Platsen var Adolf Fredriks torg, numera Mariatorget. Gustav III var mycket förtjust i olika skådespel och arrangerade ofta storslagna turneringar och karuseller (en slags storslagen ryttarfest med uppvisningar av olika slag) utomhus. I ett brev (sidan 46) utmanar kungen sin bror, Karl den XIII, att tävla mot honom. De tävlar naturligtvis inte själva utan ställer upp med var sitt lag. Karls svar finner du också här (sidan 51).

Bataljerna varar i flera dagar. De tävlande är utklädda till medeltida riddare och bär naturligtvis sköldar. Allt som kan tänkas höra till ett medeltida tornerspel har kungen sett till att anskaffa, framgår i berättelsen. "Medeltidsromantiken" är i full blomning under spelet. Det måste ha varit en fantastisk upplevelse för de söderbor som hade möjlighet att vara åskådare!

Vilket lag vann? Det står tyvärr inte här men i ett protokoll som finns hos Livrustkammaren framkommer att Karl XIII vann med 174 poäng jämfört med Gustaf III:s 171 poäng.

De flesta sidor i frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Tornerspel på Adolf Fredriks torg 1777

Tornerspel på Adolf Fredriks torg 1777

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.