Ritning
Arkitekt: Palmstedt, Erik. Stockholms stadsarkiv

Börshusets fasad 1773

Ritningen godkänd av Gustav III genom namnteckning i övre högra hörnet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad