Ritning

Börshusets fasad 1773

Ritningen godkänd av Gustav III genom namnteckning i övre högra hörnet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Om Beurse-byggnad i Stockholm" - Jean Eric Rehn 1768

"Om Beurse-byggnad i Stockholm" - Jean Eric Rehn 1768

Börshuset, Källargränd 2 (Rådstugan 1)

Börshuset, Källargränd 2 (Rådstugan 1)

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering / Margareta Cramér

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering / Margareta Cramér

Ritningar
Tema

Ritningar

En ritning kan användas som historisk källa. De flesta ritningarna i Stockholmskällan är så kallade bygglovsritningar. Sådana ritningar görs för att få lov att bygga eller bygga om…