Text
Författare: Hammarsköld, Lorenzo (1785-1827). Stockholms stadsmuseum

Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter.

Denna skrift handlar om kung Gustav III och den staty som restes över honom. Det var borgerskapet som hade frågat Gustav III om de kunde få resa en staty till hans ära. Det hade han inget emot. Men kungens död 1792 gjorde att arbetet med verket tog längre tid än planerat. Inte förrän 1808, när sonen Gustav IV Adolf hade blivit kung, kunde statyn äntligen komma på plats. Här skildras festligheterna när statyn avtäcktes. Det anordnades baler och illuminationer (festlig upplysning med färgat ljus) i kvällsmörkret. Datumet var Gustav III:s födelsedag, den 24 januari.

Skriften innehåller också lovtal över Gustav III och hans gärningar. Han beskrivs som en generös person som hjälpte de svaga i samhället. Han tecknas dessutom som en skicklig fältherre. Dikterna är skrivna i tidens romantiska anda. Bland annat hittar man Johan Wallins dikt Dityramb den 24 Januarii 1808 (sidan 64) som specialskrevs för tillfället.
78 sidor. Frakturstil.

PS. Upphovsman till statyn är den berömde skulptören Johan Tobias Segel

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad