Sök

Sökresultat

56 träffar på Tiggare

F.d. båtsmannen Bengt Johan Johansson Hessling, 51, varnad för lösdriveri 6 mars 1887 - polisförhör

F.d. båtsmannen Bengt Johan Johansson Hessling, 51, varnad för lösdriveri 6 mars 1887 - polisförhör

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

F.d. bergsprängaren, dövstumme Anders Wiktor Olsson, 29, varnad för lösdriveri den 22 juni 1887 - polisförhör

F.d. bergsprängaren, dövstumme Anders Wiktor Olsson, 29, varnad för lösdriveri den 22 juni 1887 - polisförhör

Billströmaffären som atavism / Jan Selling

Billströmaffären som atavism / Jan Selling

Situation Sthlm - Stockholmslåtar

Situation Sthlm - Stockholmslåtar

"Bland avgrundens folk" - reportage Stockholms Dagblad 1922

"Bland avgrundens folk" - reportage Stockholms Dagblad 1922

En resa till Stockholm 1871 / Per Anders Fogelström

En resa till Stockholm 1871 / Per Anders Fogelström

Arbets- och försörjningsinrättningarna

Arbets- och försörjningsinrättningarna

Palt och kvinna

Palt och kvinna

Liljeholmsbarn tigger vid Gustaf Adolfs torg

Liljeholmsbarn tigger vid Gustaf Adolfs torg

F.d. byggnadsritaren Ernst Bernhard Sjösten, 42, varnad för lösdriveri 18 april 1886 - polisförhör

F.d. byggnadsritaren Ernst Bernhard Sjösten, 42, varnad för lösdriveri 18 april 1886 - polisförhör

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Slottet brinner! / Olov Svedelid

Slottet brinner! / Olov Svedelid

Elisabett Månsdåtter år 1647

Elisabett Månsdåtter år 1647

Ordningsstadga angående hur man skall behandla tiggare, fattiga och romer

Ordningsstadga angående hur man skall behandla tiggare, fattiga och romer

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående tiggeriernes hämmande i hufwudstaden och deras answar, som lägga hinder i wägen för police-betjeningen wid tiggares uptagande och afwisande” 1815

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående tiggeriernes hämmande i hufwudstaden och deras answar, som lägga hinder i wägen för police-betjeningen wid tiggares uptagande och afwisande” 1815

"Publication angående Tiggare, som hijt til staden ifrån andra orter ankommit och eljest här wistas, samt deras afskaffande härifrån" 1731

"Publication angående Tiggare, som hijt til staden ifrån andra orter ankommit och eljest här wistas, samt deras afskaffande härifrån" 1731

F.d. betjänten Carl Gustaf Eriksson grips för ”betleri” på Djurgården 1900

F.d. betjänten Carl Gustaf Eriksson grips för ”betleri” på Djurgården 1900

Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet / Ulla Johanson

Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet / Ulla Johanson

Rätta och orätta fattiga i stormaktstidens huvudstad / Niklas Ericsson

Rätta och orätta fattiga i stormaktstidens huvudstad / Niklas Ericsson

Att vara barn i 1600-talets Stockholm / Magnus Hansson

Att vara barn i 1600-talets Stockholm / Magnus Hansson

Lasse Lennbom / Adolf Hellander

Lasse Lennbom / Adolf Hellander

Det avhuggna fingret : berättelser från medeltidens Stockholm / Gudrun Wessnert

Det avhuggna fingret : berättelser från medeltidens Stockholm / Gudrun Wessnert

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.