Omslag Makten och fattigdomen
Litteraturtips
Författare: Unger, Christina (f. 1935). Stockholms stadsbibliotek

Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm / Christina Unger

Sjuka, gamla och fattiga: hur levde de i 1600-talets Stockholm, långt före våra dagars välfärd? Vad hade samhället för syn på de fattiga? Vilken hjälp kunde de få? Och vem räknades egentligen som fattig i ett samhälle med enorma sociala och ekonomiska klyftor?

Den här avhandlingen ger svar på många frågor kring samhällets utsatta grupper. Texten är inte helt lättläst men innehållsförteckningen är detaljerad och ger en hjälp för den som vill koncentrera sig på någon aspekt, till exempel tiggeri.

En intressant fråga är den om ”rätta” och ”orätta” fattiga. Till de ”rätta” fattiga räknades sjuka och gamla samt fattiga föräldralösa barn som var mantalsskrivna i Stockholm. De kunde räkna med något sorts stöd av samhället. Den som bedömdes kunna utföra ett arbete och försörja sig själv eller den som var skriven i någon annan del av Sverige, tillhörde istället den ”orätta” gruppen fattiga. De fick inte någon hjälp alls av samhället. Hur ser det ut idag? 352 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad