Text
Författare: Hayen, Mats (f. 1968). Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Pojken Carl Christian Gieddas far var gardessoldaten Giedda. Hans mor hette Maria Schumacher. Det är oklart om föräldrarna var gifta. Carl Christian skrevs in på barnhuset den 4 mars 1756. Under en period före inskrivningen hade han fått understöd från Politikollegium. Den 3 augusti 1759 skrevs han ut till sin moder och följde med henne till den lilla staden Anklam i Pommern, alternativt till byn med samma namn i Österlen. Om modern kom därifrån eller reste dit av någon annan anledning, har inte kunnat fastställas. Efter anteckningen vid Carl Christian Gieddas utskrivning från barnhuset, finns det inga dokument om honom förrän från året 1782. Då erbjuds vi en kort levnadsteckning i poliskammarens diarium och memorialprotokoll. I diariet antecknades följande den 3 augusti: "Ankom Carl Christian Giedda vilken blivit hitsänd från Kalmar, sedan han på Öland blivit upptagen, där han vanför i bägge fötterna, pass- och sysslolös kringstrukit och bettlat, varunder han varjehanda otidigheter utövat." I poliskammarens memorialprotokoll från den 5 augusti utökades tiggarens historia med ytterligare några detaljer: "Carl Christian Giedda, hit förpassad från Öland, är född utan fötter här i staden, nu 36 år, fadern gardessoldat, sedan legat i Malmö med sin styvfader sedan 1763, har icke något hemvist utan tiggt i alla sina dar sedan 14 år – sattes ett år på Spinnhuset." Ett år senare skrevs han ut från Spinnhuset och sändes till Norrköping för att sättas i arbete vid någon fabrik. Om Giedda hamnade på någon fabrik i Norrköping är okänt. Att han någon tid senare hade återvänt till tiggarens bana vet vi emellertid eftersom han återigen dyker upp i poliskammarens diarium den 7 april 1785: "Ankom Carl Christian Giedda som blivit hitsänd från Växjö landshövding [- - -] i vars län han för olovligt och sysslolöst kringstrykande blivit upptagen och häktad". Även denna gång sattes han ett år på Spinnhuset, varefter han enligt diariet, den 6 september 1786, placerades hos klädfabrikören Christopher Elies i Stockholm. I hall- och manufakturrättens samling av arbetarförteckningar saknas han dock i den ovannämnde fabrikörens förteckning från den 16 oktober 1786. Några ytterligare uppgifter om Carl Christian Giedda har inte framkommit. Kända yrkestitlar: Landstrykare och tiggare 1761–1782 och 1785. Gift: Okänt. Död: Okänt datum (högsta kända ålder 38 år).

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad