Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Ericsson, Niklas (f. 1974). Stockholms stadsbibliotek

Rätta och orätta fattiga i stormaktstidens huvudstad / Niklas Ericsson

Ett kapitel om hur man såg på fattiga i Stockholm under stormaktstiden (1600-talet). De ”rätta fattiga” var de fattiga som hörde till staden – gamla, sjuka, blinda och andra som inte kunde klara sig på egen hand. Dessa kunde få lite hjälp från rika människor och från kyrkan. De ”orätta fattiga” var sådana som flyttat till Stockholm, förmodligen i hopp om att få det bättre ställt, men som ändå slutat som tiggare och uteliggare. Tanken var att socknen de kom ifrån skulle ta hand om dem och Stockholms myndigheter hade ingen skyldighet att hjälpa dem. Kapitlet tar också upp hur domstolarna kunde ta hänsyn till brottslingars fattigdom. 3 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 61-63

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad