Text

Vilgot Sjömans studentuppsats - Norra Latin VT 1945

Vilgot Sjöman (1924- 1967)  var författare och filmregisör. Han tog studenten 1945 på Norra Latins gymnasium i Stockholm. Här kan du läsa hans studentuppsats om Gustaf frödings dikt En fattig munk från Skara

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bo Bergmans studentuppsats - Norra Latin VT 1888

Bo Bergmans studentuppsats - Norra Latin VT 1888

Hjalmar Söderbergs studentuppsats - Norra Latin VT 1888

Hjalmar Söderbergs studentuppsats - Norra Latin VT 1888

Karin Boyes Studentskrivning - Åhlinska skolan 1920

Karin Boyes Studentskrivning - Åhlinska skolan 1920

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.