Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication angående Tiggare, som hijt til staden ifrån andra orter ankommit och eljest här wistas, samt deras afskaffande härifrån" 1731

1731 utfärdade Stockholms myndigheter ett förbud mot tiggeri i staden. Förbudet var inte det första och inte heller det sista.

I 1731 års förbud sägs det bl.a. att folk som ägnar sig åt tiggeri på stadens gator ska straffas med ”Spö och Riis /…/ samt arbete på Rasp- och Spinnehuset”.

Enligt förbudet finns det redan i Stockholm tillräckligt med instanser som ger fattiga stöd varför tiggande inte kan tolereras, inte minst från ”löst Folck ifrån landet och andra orter” som ”insmyger” till staden och där ”gripa til Tiggare stafwen”.  

Ett exempel på ett senare förbud (1815) mot tiggeri hittas här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad