Text

F.d. betjänten Carl Gustaf Eriksson grips för ”betleri” på Djurgården 1900

Kortfattad polisrapport om ”f.d. Betjenten” Carl Gustaf Eriksson gripen för ”betleri” på Djurgården 1900.                                       

f.d. Betjenten Carl Gustaf Eriksson, född den 29/8 1851, har i dag kl 950 em. af centralkonstapeln No 15 Viktor Billman anhållits å  St. Hasselbacken der han besvärat personer med betleri. Då han saknade arbete, bostad och medel samt synes föra ett oordentligt lefverne öfverenslämmnas han till detektivafdelningen.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Hasselbackskungens" hus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargatan

"Hasselbackskungens" hus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargatan

F.d. järnarbetaren Anders Fredrik Lindqvist, 30, häktad för lösdriveri 9 augusti 1886 - polisförhör

F.d. järnarbetaren Anders Fredrik Lindqvist, 30, häktad för lösdriveri 9 augusti 1886 - polisförhör