Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Bland avgrundens folk" - reportage Stockholms Dagblad 1922

Ett undercover reportage från Stockholms "ungkarlshotell och natthärbärgen" från år
1922. 

"För att ge tidningens läsare en föreställning om arten av den bekvämlighet, som bjudes i Stockholms natthärbärgen, har signaturen i en proletärs skepelse företagit en tur bland några av dessa och även logerat i ett par."

Tidningen ifråga är Stockholms Dagblad. Signaturen besöker i reportaget fem olika natthärbärgen i Gamla stan. Exempel ur texten:

"Sign. ryggade till, då han såg sängens smutsiga lakan. De voro fulla med så kallad loppsmuts. Då han lyfte på överlakanet, slog en vidrig stank emot honom. Underlakanet bar brangula fläckar av exkrementer."

Läs hela reportaget intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad