Sök

Sökresultat

26 träffar på Smittsamma sjukdomar

Arbetskoloni för lungsjuka män

Arbetskoloni för lungsjuka män

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, rörande i akt tagande af nödige försigtighetsmått, i anseende til gångbar sjukdom hos hundarne. Gifwen Stockholm den 5 november 1799.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, rörande i akt tagande af nödige försigtighetsmått, i anseende til gångbar sjukdom hos hundarne. Gifwen Stockholm den 5 november 1799.

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Kolera-bulletin för Stockholm, den 25 september 1853 ; Cholera-bulletin för Thorsdagen den 13 Oktober 1853 (Sextiondeförsta Choleradygnet.)

Kolera-bulletin för Stockholm, den 25 september 1853 ; Cholera-bulletin för Thorsdagen den 13 Oktober 1853 (Sextiondeförsta Choleradygnet.)

Sjukintyg för mikroskopisten Maria Malmborg 1914

Sjukintyg för mikroskopisten Maria Malmborg 1914

Pesten och arbetsbördan

Pesten och arbetsbördan

Att vårdas för tuberkulos - regler vid Ösbyholms konvalescenthem

Att vårdas för tuberkulos - regler vid Ösbyholms konvalescenthem

Calmette, en vaccination mot tbc

Calmette, en vaccination mot tbc

Reglemente för stadens tuberkulosbyrå 1933

Reglemente för stadens tuberkulosbyrå 1933

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

Epidemisjukvården i Stockholms län (1901)

Epidemisjukvården i Stockholms län (1901)

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Lindgrenska Trasskolan 1870-1910

Lindgrenska Trasskolan 1870-1910

Stockholm 1851 : staden, människorna och den konservativa revolten / Thomas von Vegesack

Stockholm 1851 : staden, människorna och den konservativa revolten / Thomas von Vegesack

Rapportering över Östermalms kolerasjuka, 1834

Rapportering över Östermalms kolerasjuka, 1834

Kolerakarta över Ladugårdslandet 1834

Kolerakarta över Ladugårdslandet 1834

Samtal imellan kammarpigan Carin och huspigan Christine om cholera-sjukdomen.

Samtal imellan kammarpigan Carin och huspigan Christine om cholera-sjukdomen.

1834 : året då koleran drabbade Stockholm / Eva Langlet

1834 : året då koleran drabbade Stockholm / Eva Langlet

Kungörelse! Collegium medicum öppnar ammeskaffningskontor här i staden

Kungörelse! Collegium medicum öppnar ammeskaffningskontor här i staden

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...

Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm / Christina Unger

Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm / Christina Unger

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.