text om utbrott av difteri i skola
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Difteriutbrott i Kungsholms folkskola – 1932

År 1932 skedde ett utbrott av den väldigt smittsamma sjukdomen difteri på Kungsholms folkskola. 

I dokumentet räknas det upp vilka barn som blivit smittade, var de befunnit sig och vilka de hade träffat. På grund av den stora smittspridningen i en av skolans klasser gick man igenom hela klassen och konstaterade flera fall. Undervisningen i klassen stängdes ner under några dagar och desinfektion skedde. 

Difteri är i första hand en luftvägssjukdom som kan ge kraftiga symtom som smärta, svullnad och tjocka beläggningar i halsen. Difteri var en vanlig sjukdom i Sverige i början av 1900-talet, och flera tusen barn dog varje år. 

I Europa och Nordamerika kom det vaccin mot difteri i slutet av 1940-talet. Med hjälp av vaccin och bättre hygien minskade antalet smittade och numera är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad