Motion angående arbetskoloni för lungsjuka, 1928
Text
Författare: Johansson-Visborg, Anna (1876-1953). Stockholms stadsarkiv

Arbetskoloni för lungsjuka män

Motion av Anna Johansson-Visborg till Stockholms stadsfullmäktige angående utredning om en arbetskoloni på landet för män som drabbats av tuberkulos, men som delvis kan arbeta.

I motionen beskriver Johansson-Visborg hur män som vårdats för tuberkulos på sanatorium ofta har svårt att hitta arbete efter sin tid där. Svårigheten kan enligt henne ligga i att männen kanske inte kan ta arbete på heltid, vilket arbetsgivare ofta kräver. Ett annat hinder är att sjukdomen hos tuberkulossjuka i perioder kan förvärras - särskilt ifall de överanstränger sig. Detta får enligt Johansson-Visborg som följd att det blir ett högre tryck på sanatorierna, vilket enligt henne kan undvikas. En lösning på detta kan vara att upprätta arbetskolonier där tuberkulossjuka, men delvis arbetsföra, män kan ta arbete som är anpassat efter deras sjukdomstillstånd. Detta kan då underlätta för de sjuka att på sikt ta sig in på arbetsmarknaden igen. Johansson-Visborg menar därför att frågan bör utredas av hälsovårdsnämnden.

Innan antibiotikan kom på 1940-talet var tuberkulosen en utav de mest smittsamma och dödliga sjukdomarna. För att vårda de sjuka byggdes så kallade sanatorier, vilket var sjukvårdsinrättningar helt inriktade på tuberkulossjuka, dit de sjuka kunde tas för vård. Där fick patienterna bland annat tillgång till frisk luft, vilket ansågs vara bra för dem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad