Sjukjournal från Bromma epidemisjikstuga
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barn sjuka i difteri

Till Bromma epidemisjukstuga sökte sig många med den mycket smittsamma sjukdomen difteri. I sjukstugans sjukjournal från 1908 ser vi att många av de sjuka var barn.

Difteri är i första hand en luftvägssjukdom som kan ge kraftiga symtom som smärta, svullnad och tjocka beläggningar i halsen. Difteri var en mycket vanlig sjukdom i Sverige i början av 1900-talet, och flera tusen barn dog varje år. 

I Europa och Nordamerika kom det vaccin mot difteri i slutet av 1940-talet. Med hjälp av vaccin och bättre hygien minskade antalet smittade och numera är sjukdomen väldigt ovanlig i Sverige. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad