Text
Författare: Sundhetsnämnden. Stadsmuseet i Stockholm

Kolera-bulletin för Stockholm, den 25 september 1853 ; Cholera-bulletin för Thorsdagen den 13 Oktober 1853 (Sextiondeförsta Choleradygnet.)

Koleran var för 1800-talet vad pesten varit för medeltiden. Vid den första epidemin 1834, som också blev den största, insjuknade 25 000 personer i Sverige. I Stockholm dog 3500 personer i kolera. Inte förrän 1884 hade en forskare identifierat kolerabakterien. Man var därför innan dess osäker hur sjukdomen smittades och misstron mot sjukhusvården var också stor. Många föredrog att ligga hemma och vänta på döden. Här kan du läsa två dygnsrapporter från Stockholms stad där man anger hur många personer som intagits på sjukhus, insjuknat, tillfrisknat eller dött av sjukdomen det senaste dygnet. Man har också jämförande siffror från den stora epidemin 1834.
Rapporterna är på vardera en sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad