Text

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...

Sjukdomen rabies (vattuskräck) betraktar vi som utrotad i Sverige idag. Men i äldre tider förekom flera utbrott av den smittosamma sjukdomen. I denna kungörelse från överståthållaren bestäms att alla hundar som går omkring lösa ska infångas och dödas. Allt för att stoppa spridningen av sjukdomen.
2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

Debatt om hundar i stadsfullmäktige 3 februari 1908

Debatt om hundar i stadsfullmäktige 3 februari 1908

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, rörande i akt tagande af nödige försigtighetsmått, i anseende til gångbar sjukdom hos hundarne. Gifwen Stockholm den 5 november 1799.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, rörande i akt tagande af nödige försigtighetsmått, i anseende til gångbar sjukdom hos hundarne. Gifwen Stockholm den 5 november 1799.