Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Hamilton, Jakob (1797-1864). Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...

Sjukdomen rabies (vattuskräck) betraktar vi som utrotad i Sverige idag. Men i äldre tider förekom flera utbrott av den smittosamma sjukdomen. I denna kungörelse från överståthållaren bestäms att alla hundar som går omkring lösa ska infångas och dödas. Allt för att stoppa spridningen av sjukdomen.
2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad