Broschyr från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos N:r 30
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Calmette, en vaccination mot tbc

Tuberkulos, eller tbc, är en infektionssjukdom som främst påverkar lungorna, men även kan sätta sig i andra delar av kroppen, som t.ex. i skelettet eller i huden. Fram tills in på 1940-talet var tbc en vanligt förekommande sjukdom i Sverige, och innan det fanns antibiotika, en dödlig sådan. Tbc är fortfarande vanligt förekommande i vissa andra delar av världen. I Pdf:en finns en broschyr från Nationalföreningen mot tuberkulos från 1949. Där kan du läsa om hur tuberkulosbakterierna troddes spridas samt om den vaccination som då erbjöds i Sverige.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad