Broschyr från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos N:r 30
Text

Calmette, en vaccination mot tbc

Tuberkulos, eller tbc, är en infektionssjukdom som främst påverkar lungorna, men även kan sätta sig i andra delar av kroppen, som t.ex. i skelettet eller i huden. Fram tills in på 1940-talet var tbc en vanligt förekommande sjukdom i Sverige, och innan det fanns antibiotika, en dödlig sådan. Tbc är fortfarande vanligt förekommande i vissa andra delar av världen. I Pdf:en finns en broschyr från Nationalföreningen mot tuberkulos från 1949. Där kan du läsa om hur tuberkulosbakterierna troddes spridas samt om den vaccination som då erbjöds i Sverige.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Att vårdas för tuberkulos - regler vid Ösbyholms konvalescenthem

Att vårdas för tuberkulos - regler vid Ösbyholms konvalescenthem

Engelbrekts folkskola. Stilla timmen på takterass 1915

Engelbrekts folkskola. Stilla timmen på takterass 1915

Icke-vaccinerade barns föräldrar hotas med böter

Icke-vaccinerade barns föräldrar hotas med böter

Karolinska Institutet. Dr L. Ström forskar om immunitet mot tuberkulos med försök på ett marsvin

Karolinska Institutet. Dr L. Ström forskar om immunitet mot tuberkulos med försök på ett marsvin

Reglemente för stadens tuberkulosbyrå 1933

Reglemente för stadens tuberkulosbyrå 1933

Skärmbildsundersökning vid Skärmbildscentralen

Skärmbildsundersökning vid Skärmbildscentralen