Litteraturtips
Författare: Langlet, Eva . Stockholms stadsbibliotek

1834 : året då koleran drabbade Stockholm / Eva Langlet

1834 inträffade en katastrof i Stockholm. Staden drabbades av en förödande koleraepidemi och tusentals människor insjuknade och dog. Sjukdomen orsakades av en bakterie som främst spreds via förorenat vatten. Dålig hygien och svåra bostadsförhållanden gjorde det svårt att skydda sig. Läs mer om förhållandena i Stockholm på 1830-talet och hur koleran påverkade invånarna. Vad gjorde myndigheterna för att stoppa spridningen och hur organiserades sjukvården? Vilka botemedel fanns? Boken avslutas med en jämförelse med dagens epidemier. 189 sidor.

Innehåll
Förord
Mentalitetshistoria – ett eget fack
Sverige – ett litet land i en växande värld
Sjukdomen kolera
Flera farliga sjukdomar än kolera
Forskarvärlden
Några tankesteg inom den medicinska utvecklingen
Sanitära förhållanden i Stockholm
Stockholm på 1830-talet
Kommunikation – på många plan
Koleran närmar sig
Sjukvårdspersonal runt tiden för koleraepidemin
Vatten – sot eller bot?
Vilka mediciner användes?
Vad epidemin kostade
Epilog
Smittsamma sjukdomar förr och nu
Appendix
Litteraturlista
Tack

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad