Text

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, rörande i akt tagande af nödige försigtighetsmått, i anseende til gångbar sjukdom hos hundarne. Gifwen Stockholm den 5 november 1799.

Denna kungörelse från överståthållarämbetet lagstadgar att alla lösspringande hundar måste infångas. En rabiesepidemi (eller vattuskräck som sjukdomen kallades vid denna tid) bland hundar har nämligen utbrutit i staden. Alla uppmanas att hålla sina djur instängda eller bundna. Man beskriver också de symptom som man kan känna igen ett rabiessmittat djur på. Instruktioner ges också hur sårskador (som orsakats av ett rabiessjukt djur) behandlas. Vid denna tidpunkt fanns ju ej vaccinationer att förebygga sjukdomen med. 4 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

"Kongl. majt:s: Kungörelse och Förbud, för Stadsens Inwånare, at låta kasta hundar i Strömarne och Canalerne" 1771

"Kongl. majt:s: Kungörelse och Förbud, för Stadsens Inwånare, at låta kasta hundar i Strömarne och Canalerne" 1771

Debatt om hundar i stadsfullmäktige 3 februari 1908

Debatt om hundar i stadsfullmäktige 3 februari 1908

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...