Sjukjournal från Spånga epidemisjukstuga
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

5-årig pojke död i difteri -1920

Lilla Knut Magnusson hade sjukdomen difteri och hans liv gick inte att rädda då han inte fick vård i tid.

Knuts föräldrar trodde att han hade en vanlig förkylning och sökte därför inte vård för sin son. När han väl kom till epidemisjukstugan och fick diagnosen difteri var det redan för sent. Knut dog efter 2 dagar. Så här står det i sjukjournalen från Spånga epidemisjukstuga:
 
”Hade insjuknat den 11 nov utan att föräldrarna tänkte att det var annat än förkylning. Då sjukdomen förvärrades gingo de med  pat. upp till Hammarby lasarett och fingo tillsägelse att ögonblickligen resa med barnet till ep. sjukhus. Vid hitkomsten var pat. redan så hårt angripen att fara var för livet och natten till den 14 märktes tydligt att pat ej gick att rädda, hade andnöd och var ytterst orolig. Dog den 14:de kl ½10 fm.”

Difteri är i första hand en luftvägssjukdom som kan ge kraftiga symtom som smärta, svullnad och tjocka beläggningar i halsen. Difteri var en vanlig sjukdom i Sverige i början av 1900-talet, och flera tusen barn dog varje år.

I Europa och Nordamerika kom det vaccin mot difteri i slutet av 1940-talet. Med hjälp av vaccin och bättre hygien minskade antalet smittade och numera är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad