Sjukjournal
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skolflicka sjuk i difteri - 1932

Marie-Louise Håkansson var 8 år och gick i Kungsholms folkskola. År 1932 skedde ett utbrott av den smittsamma sjukdomen difteri på skolan. 

Marie-Louise var en av de barn som blev sjuka. I hennes journal tas bland annat familje- och bostadsförhållanden upp. Här står även vilken mjölkleverantör som används och vilka åtgärder, med bland annat ”smittspårning”, som vidtagits.

Så här står det under rubriken åtgärder:
Marie-Louise har haft krasslig hals, allt som oftast ont i ”körtlarna”. Var nu sista gången sjuk omkring den 24/3 då Gjördis Sundberg och hennes syster Dagny voro och hälsade på henne och lekte med henne. Efter en 14 dar sjuknade flickorna Sundberg i dift., prov togs på Marie-Louise, befanns hon hade bacillen. Fadern ska besöka Dr Ströman innan han går i tjänstgöring.

Difteri är i första hand en luftvägssjukdom som kan ge kraftiga symtom som smärta, svullnad och tjocka beläggningar i halsen. Difteri var en vanlig sjukdom i Sverige i början av 1900-talet, och flera tusen barn dog varje år. 

I Europa och Nordamerika kom det vaccin mot difteri i slutet av 1940-talet. Med hjälp av vaccin och bättre hygien minskade antalet smittade och numera är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad