Sök

Sökresultat

48 träffar på Hälsovård

Förskolebarn vaccineras mot polio

Förskolebarn vaccineras mot polio

Medborgarplatsen 2-6, Medborgarhuset. Gymnastik för mammor

Medborgarplatsen 2-6, Medborgarhuset. Gymnastik för mammor

Vasagatan 22, Hotel Continental. Deltagare vid konferens om företagsgymnastiken

Vasagatan 22, Hotel Continental. Deltagare vid konferens om företagsgymnastiken

Barnens ö: Eriksdalsskolans skolgård

Barnens ö: Eriksdalsskolans skolgård

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

”Tändernas vård och skötsel”  1849

”Tändernas vård och skötsel” 1849

Ur Stockholms historia 1863-1963 / utgiven av Stadskollegiets reklamkommitté

Ur Stockholms historia 1863-1963 / utgiven av Stadskollegiets reklamkommitté

Barnens ö: Hälsoundersökning av doktor Auguste Riedel

Barnens ö: Hälsoundersökning av doktor Auguste Riedel

Stockholms stads norra försörjningsinrättning sedd från Sabbatsberg

Stockholms stads norra försörjningsinrättning sedd från Sabbatsberg

”Påminnelser för dem, som Surbrunnen på Södermalm bruka villa” 1680

”Påminnelser för dem, som Surbrunnen på Södermalm bruka villa” 1680

Soplårar - en sanitär olägenhet

Soplårar - en sanitär olägenhet

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Kongl. Maj:ts nådiga instruction, hwarefter Directionen öfwer Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm har sig i underdånighet att rätta; Gifwen Stockholms slott den 18 maji 1832.

Kongl. Maj:ts nådiga instruction, hwarefter Directionen öfwer Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm har sig i underdånighet att rätta; Gifwen Stockholms slott den 18 maji 1832.

”Underrättelse för Allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken...” 1866

”Underrättelse för Allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken...” 1866

Barnens ö: Hälsoundersökning

Barnens ö: Hälsoundersökning

Icke-vaccinerade barns föräldrar hotas med böter

Icke-vaccinerade barns föräldrar hotas med böter

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Apoteket Storken, interiör

Apoteket Storken, interiör

Slöljdskolelärare avlider efter att ha vårdat sin tyfoidfebersjuka fästmö

Slöljdskolelärare avlider efter att ha vårdat sin tyfoidfebersjuka fästmö

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden

”Genomläs noga denna bok; den upptager fosterföräldrarnes skyldigheter och rättigheter gentemot Barnhusinrättningen” 1904

”Genomläs noga denna bok; den upptager fosterföräldrarnes skyldigheter och rättigheter gentemot Barnhusinrättningen” 1904

Statsminister Karl Staaff talar till Arbetartåget 8 februari 1914

Statsminister Karl Staaff talar till Arbetartåget 8 februari 1914

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Fyra barn avlider i tyfoidfeber

Fyra barn avlider i tyfoidfeber

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.