Sök

Sökresultat

48 träffar på Hälsovård

Statsminister Karl Staaff talar till Arbetartåget 8 februari 1914

Statsminister Karl Staaff talar till Arbetartåget 8 februari 1914

Vasagatan 22, Hotel Continental. Deltagare vid konferens om företagsgymnastiken

Vasagatan 22, Hotel Continental. Deltagare vid konferens om företagsgymnastiken

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Fyra barn avlider i tyfoidfeber

Fyra barn avlider i tyfoidfeber

Förskolebarn vaccineras mot polio

Förskolebarn vaccineras mot polio

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden

Apoteket Storken, interiör

Apoteket Storken, interiör

”Genomläs noga denna bok; den upptager fosterföräldrarnes skyldigheter och rättigheter gentemot Barnhusinrättningen” 1904

”Genomläs noga denna bok; den upptager fosterföräldrarnes skyldigheter och rättigheter gentemot Barnhusinrättningen” 1904

Icke-vaccinerade barns föräldrar hotas med böter

Icke-vaccinerade barns föräldrar hotas med böter

Stockholms stads norra försörjningsinrättning sedd från Sabbatsberg

Stockholms stads norra försörjningsinrättning sedd från Sabbatsberg

Slöljdskolelärare avlider efter att ha vårdat sin tyfoidfebersjuka fästmö

Slöljdskolelärare avlider efter att ha vårdat sin tyfoidfebersjuka fästmö

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Soplårar - en sanitär olägenhet

Soplårar - en sanitär olägenhet

”Underrättelse för Allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken...” 1866

”Underrättelse för Allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken...” 1866

Ur Stockholms historia 1863-1963 / utgiven av Stadskollegiets reklamkommitté

Ur Stockholms historia 1863-1963 / utgiven av Stadskollegiets reklamkommitté

”Tändernas vård och skötsel”  1849

”Tändernas vård och skötsel” 1849

Kongl. Maj:ts nådiga instruction, hwarefter Directionen öfwer Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm har sig i underdånighet att rätta; Gifwen Stockholms slott den 18 maji 1832.

Kongl. Maj:ts nådiga instruction, hwarefter Directionen öfwer Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm har sig i underdånighet att rätta; Gifwen Stockholms slott den 18 maji 1832.

”Påminnelser för dem, som Surbrunnen på Södermalm bruka villa” 1680

”Påminnelser för dem, som Surbrunnen på Södermalm bruka villa” 1680

Medborgarplatsen 2-6, Medborgarhuset. Gymnastik för mammor

Medborgarplatsen 2-6, Medborgarhuset. Gymnastik för mammor

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Barnens ö: Eriksdalsskolans skolgård

Barnens ö: Eriksdalsskolans skolgård

Barnens ö: Hälsoundersökning av doktor Auguste Riedel

Barnens ö: Hälsoundersökning av doktor Auguste Riedel

Barnens ö: Hälsoundersökning

Barnens ö: Hälsoundersökning

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.