Skrift av Dr Sigurd Lovén "Om idioter och idiotvård"
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

Sigurd Lovén, 1849-1888, var doktor och politiker i 1870- och 1880-talens Stockholm. Från 1883 var han ledamot av Stockholms stads hälsovårdsnämnd och under kortare perioder satt han med både i riksdagens andra kammare och Stockholms stadsfullmäktige.

1884 blev Lovén i sin roll som doktor knuten till den skola för sinneslösa barn som "Föreningen för sinneslöa barns vård" drev på Norrtullsgatan på Norrmalm. Just vården av sinnesslöa, eller idioter som förståndshandikappade helt öppet kallades under 1880-talet var, något dr. Loven vurmade särskilt för.

1888 producerade bl.a. han den lilla skriften "Om idioter och idiotvård" - vars titelsida syns ovan - i vilken han propagerade för en mer human vård av Stockholms alla ”idioter”. I denna strävan hade Lovén också framgång då skolan på Norrtullsgatan kom att bli ett föredöme för hur ”idiotvård” bedrevs runt om i hela Sverige under slutet av 1800-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad