Skrift av Dr Sigurd Lovén "Om idioter och idiotvård"
Text

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

Sigurd Lovén, 1849-1888, var doktor och politiker i 1870- och 1880-talens Stockholm. Från 1883 var han ledamot av Stockholms stads hälsovårdsnämnd och under kortare perioder satt han med både i riksdagens andra kammare och Stockholms stadsfullmäktige.

1884 blev Lovén i sin roll som doktor knuten till den skola för sinneslösa barn som "Föreningen för sinneslöa barns vård" drev på Norrtullsgatan på Norrmalm. Just vården av sinnesslöa, eller idioter som förståndshandikappade helt öppet kallades under 1880-talet var, något dr. Loven vurmade särskilt för.

1888 producerade bl.a. han den lilla skriften "Om idioter och idiotvård" - vars titelsida syns ovan - i vilken han propagerade för en mer human vård av Stockholms alla ”idioter”. I denna strävan hade Lovén också framgång då skolan på Norrtullsgatan kom att bli ett föredöme för hur ”idiotvård” bedrevs runt om i hela Sverige under slutet av 1800-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Motion angående åstadkommande av externatskolor för sinnesslöa barn - Stadsfullmäktige 1917

Motion angående åstadkommande av externatskolor för sinnesslöa barn - Stadsfullmäktige 1917

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896