Text

En orientering i framtidsstaden : historik, data och vägledning för besökande : Vällingbyutställningen pågår 26 okt.-9 nov. 1952

Den 26 oktober 1952 öppnades en provisorisk tunnelbanestation i Vällingby. Samtidigt öppnades där också utställningen Vällingby – en orientering i framtidsstaden . Till utställningen gavs denna katalog ut. Katalogen såldes på alla tunnelbanestationer i innerstaden. Man visade såväl arkeologiska fynd från utgrävningar inför bygget, som lägenheter i nybyggda hus och planer för den vidare utbyggnaden. I katalogen slår man fast att Vällingby inte blir någon vanlig stadsdel. ”Det blir en stad i staden, ett självförsörjande samhälle där man både Arbetar och Bor, och där det finns ett kommersiellt Centrum – en ABC-förort.” I Dagens nyheter uppmanas utställningsbesökarna att ta med stövlar i höstvädret. Den intresserade kan till och med ringa ”Herr Vällingby” för upplysningar om ”väglag och regnmängd”. Man anar att Vällingby då var en stor lerig byggarbetsplats.

I boken Stockholm utanför tullarna kan man läsa följande:
”Vällingby är den förort bland 1950-talets många folkhemsområden som blivit mest omtalad både i Sverige och långt utanför landets gränser. /…/ Det nya med Vällingby var att stadsdelen skulle fungera som ett komplett samhälle med både arbetsplatser, bostäder och centrumfunktion – därav beteckningen ABC-staden. Centrum skulle innehålla allt för människornas behov: förutom ett rikt butikssortiment även kultur och nöjen, banker, samhällsservice, hälsovård samt den ytterst moderna tunnelbaneförbindelsen till och från Stockholms city. När Vällingby centrum invigdes den 14 november 1954 ansåg man att det skulle vara lika intressant för innerstadsborna att ta tunnelbanan ut till Vällingby som det var för vällingbyborna att åka till Stockholms City, vilket de första åren också slog in.”
Källa: Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Stockholm, 2003. Sid 453-454. Artikelförfattare: Britt Wisth

Utställningskatalogen är 20 sidor lång, och illustrerad med fotografier och karta.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arkeologiska undersökningar i södra Spånga sommaren 1951 / Margareta Biörnstad

Arkeologiska undersökningar i södra Spånga sommaren 1951 / Margareta Biörnstad

Nytt och gammalt i Vällingby centrum / artikelförfattare: Britt Wisth

Nytt och gammalt i Vällingby centrum / artikelförfattare: Britt Wisth

Områdesprogram för Vällingby 1997

Områdesprogram för Vällingby 1997

Råcksta Vällingby Ett Arbeta-Bo Centrum - broschyr 1952

Råcksta Vällingby Ett Arbeta-Bo Centrum - broschyr 1952

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.

Södra Spånga : några kulturhistoriska synpunkter med anledning av den föreslagna inkorporeringen / Hans Hansson

Södra Spånga : några kulturhistoriska synpunkter med anledning av den föreslagna inkorporeringen / Hans Hansson

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Vällingby centrum : förnyelse och bevarande / text: Britt Wisth

Vällingby centrum : förnyelse och bevarande / text: Britt Wisth

Vällingby
Tema

Vällingby

Människor har bott i det som idag heter Vällingby sedan Järnåldern. Fram till 1950-talet låg ett antal gårdar där. Men när Stockholms stad köpte loss Vällingby från Spånga 1949 så…