Foto

Barnens ö: Hälsoundersökning av doktor Auguste Riedel

Ur Verksamhetsberättelsen 1962, redogörelse för Sjuk- och hälsovården av Dr. A. Riedel: En månad före utresan till Barnens Ö delade jag upp barnen i grupper som skall vistas i skärgården och andra grupper som skall vara på inlandskolonier. Barn som har lätt att få luftvägsinfektioner placerades på inlandskolonier. Nervösa och klena barn undersökte jag särskilt med hänsyn till deras lämplighet för kolonivistelse. När det behövdes inhämtades utlåtande av Stockholms stads dispensär. Barn i skolåldern valdes av vederbörande skolläkare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Om Barnens ö och Barnens Dags Förening

Om Barnens ö och Barnens Dags Förening