Text

Beslut om löner för anställda vid Jakobsbergs dårsjukstuga - ur hälsovårdsnämndens protokoll 1891

I det här protokollutdraget framgår hur många som var anställda vid Jakobsbergs dårsjukstuga och vad de fick för löner. Renskrivet:

”Utdrag ur protokoll, hållet vid Stockholms stads Helsovårdsnämnds sammanträde den 27 Februari 1891.

§ 22

Sedan i sammanhang med beslut om förändrad administration vid Jakobsbergs dårstuga nämnden vid sammanträde den 20 December 1890 anmodat Förste Stadsläkare att till nämnden inkomma med förslag till aflöningsförmåner den der anstälda personal med undantag af förestånderskan, om hvilkens aflöning nämnden redan då beslutat hemstälde nu Förste Stadsläkaren, att förutan bostad och fri kost vid anstalten den kontanta aflöningen måtte utgå

Till en vaktmästare med          40 kr. i månaden

En dräng                                 30

Ett qvinligt biträde                   17:50

Ett dito                                   17:50

En kokerska                           15 kr

Efter anmälan vidare af Förste Stadsläkaren att den nya föreståndaren tillträdt sin befattning den 16 dennes, men att den förändrade organisationen i öfrigt icke kommer att tillämpas förr än från och med den 1 nästkommande Mars, fann nämnden skäligt godkänna den här ofvan föreslagna aflöningstalen att gälla från och med sist nämnda dag.

Enligt protokollet
[svårläst signatur]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Broderns brev angående betalningen för Pontus Lundmarks vård på Jakobsbergs dårsjuktuga 1888

Broderns brev angående betalningen för Pontus Lundmarks vård på Jakobsbergs dårsjuktuga 1888

Chefsläkare Anderssons brev om personalproblemen på Jakobsbergs dårsjukstuga 1890

Chefsläkare Anderssons brev om personalproblemen på Jakobsbergs dårsjukstuga 1890

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Motion rörande den vid stadens sinnessjukvård varande personalens anställnings-, tjänste- och löneförhållanden - Stadsfullmäktige 1917

Motion rörande den vid stadens sinnessjukvård varande personalens anställnings-, tjänste- och löneförhållanden - Stadsfullmäktige 1917