Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sommaren 1968 (1): Kommentarer till verksamheten på Barnens ö

Utdrag ur Barnens dags förenings årsberättelse 1968: "Fredagen den 14.6: Barnen anländer till Barnens Ö stod det i hållpunktprogrammet för Barnens Ö 1968, men redan lördagen den 8 juni hade personalen börjat anlända till de 26 gårdsanläggningarna. Efter ett par dagars städning och övrigt iordningsställande var det dags att måndagen den 10 juni starta den för verksamheten så betydelsefulla grundutbildningen av främst ledarpersonalen och lämna information till de olika personalgrupperna.

Under åren 1965-1967 hade informationen huvudsakligen lämnats under de s.k. pingstkonferenserna till vilka föreståndare och husmödrar inbjudits. Av praktiska skäl hade övriga personalgrupper ej kunnat inbjudas till dessa konferenser. Informationen hade i stället lämnats dem vid en samling i Båthuset dagen före barnens ankomst och den grundläggande ledarutbildningen hade pressats in på kvällstid under säsongens två första veckor. Ett förhållande som inte varit helt tillfredställande.Planeringen inför sommaren 1968 inriktades därför på att förlägga informationen och grundutbildningen till 3-4 planerings- och kursdagar veckan före säsongstarten.

Måndagen den 10 juni var alltså den första av dessa planeringsdagar och under denna dag diskuterade föreståndare och husmödrar under ledning av Barnens Dags Förenings centrala ledningsgrupp de praktiska detaljerna i planeringen inför sommaren. De följande tre dagarna ägnades huvudsakligen åt personalutbildning. Speciallärare Knut Åhs och förskolelärare Maria Riedel-Karlsson ledde den grundläggande kursen för ledarpersonalen, doktor Ingrid Thorén orienterade husmödrar och kokerskor i hälsovårds- och kostfrågor, gymnastikdirektör Lars-Magnus Engström instruerade om livräddning medelst mun-till-mun-metoden, kursen för utbildning av siminstruktörer påbörjades, säkerhetsfrågor och frågor rörande personalunderhållningens organisation diskuterades vid gruppvisa konferenser, planering av det lokala samarbetet genomfördes under rubriken oss grannar emellan. Även för den interna planläggningen på de enskilda gårdarna fanns tid anslagen. I denna ingick bl.a. genomgång av brandsäkerhetsbestämmelserna, planering av dagsrutiner, anpassning av den enskilda gårdens verksamhet till Barnens Ö-gemenskapen o.s.v.

Enstämmigt uttryckte vid senare tillfälle såväl föreståndare och husmödrar som övriga personalgrupper sin belåtenhet med resultatet av planeringsdagarnas arbete och inför kommande år beräknas planeringsdagarna återkomma. Förberedelsearbetet var slutfört och sommarbarnen väntades.

Väderleksprognosen för deras första dag på Barnens Ö lovade gott och med strålande sol, värme i luften och över 20 graders vattentemperatur hälsades de ca 1.200 barnen välkomna. Det vackra vädret stod sig sedan i stort sett sommaren ut och de uppfriskande regndagarna vid månadsskiftet juli-augusti accentuerar endast en ur väderlekssynpunkt strålande sommar. Enda smolken i väderlekssammanhang utgjordes av den envisa nordostvinden, som under en stor del av juli månad sänkte vattentemperaturen på fjärdsidan och menligt inverkade på simundervisningen.

Efter några dagars etablering och anpassning på de enskilda gårdarna startade vid midsommaren de gemensamma aktiviteterna. Dansen kring den majade stången tråddes på vanligt sätt på Granö Gård och Stugorna. Seglarskolan startade, de tävlingsmässiga bollserierna i fotboll, basketboll, bordtennis och brännboll kom igång. Tecknar- och målarskolan öppnade för säsongen och de nya brännugnarna i keramikverkstaden togs i bruk. Instruktionsverksamheten startade och det nystartade fiskelägret ute vid Ålands hav kunde ta emot sina första gäster. Livet på Barnens Ö pulserade åter.

Årets stora nyhet, fiskelägret, fordrar kanske en närmare presentation. Målsättningen med denna verksamhet är dubbelsidig. Dels avser den att ge barnen på gårdarna tillfälle att gruppvis under drygt ett dygn få uppleva natur- och lägerlivets tjusning under handledning av erfarna ledare, dels avser verksamheten att öppna ögonen hos ledarpersonalen på gårdarna för de möjligheter till friluftsliv som de outnyttjade skogsområdena längs Ålands hav erbjuder. Fem barn tog tillsynslärare Jan Edsborg emot varje måndag-, onsdag- och fredagmorgon och tillsammans tillbringade de omkring 30 timmar fiskande, naturdyrkande och trivsamt vid Ålands hav. Matlagningen skötte lägerdeltagarna själva och av naturliga skäl bestod huvudingredienserna av fisk i alla former. De korta sovtimmarna, i stort sett från kl. 23 till solens uppgång, tillbringandes i sovsäckar under ett skärmskydd bakom en friskt sprakande stockvedsbrasa. Förutom de mycket lyckade fiskeresultaten med fullt moderna fiskeredskap av olika slag, gav vistelsen i lägret många underbara upplevelser. Att se solen stiga som ett eldklot ur Ålands hav, att vakna till de första morgonfåglarnas kvitter, att se sjöfågelsträcken dra iväg från de skyddande vikarna ut mot havet, att smyga på strandstenarna och se abborrarna stå och sola i det kristallklara vattnet, att känna 3-kilos gäddorna spjärna emot och 2-kilos idens tunga slag fresta kastspöts lina är alltsammans intryck som storstadsbarnen säkerligen inte glömmer. Inte heller glömmer Jan Edsborg den lille 8-årige knatten som förvånad iakttog honom vid tillredningen av torrmjölken och hans spontana fråga: Magistern, är det så där mjölken kommer till? Kort sagt, en verksamhet som redan från början blivit en succé för såväl barn som vuxna.

I övrigt förlöpte sommaren på sedvanligt sätt. De centrala arrangemangen utgjorde stommen i barnens sysselsättningar och inte minst den idrottsliga verksamheten samlade stora skaror, Mer om detta nedan i idrottsledaren, Lars-Magnus Engströms årsrapport, som i år för första gången presenteras in extenso i denna Barnens Ö-kommentar. På samma sätt redovisas också kursverksamheten nedan i utbildningsledarens, Knut Åhs, rapport.

Att Barnens Ö-verksamheten alltmer vinner erkännande utanför Barnens Ö gav sommaren 1968 flera belägg för. Flera studiegrupper från organisationer med liknande verksamhet på andra håll i landet besökte anläggningarna och Sveriges Radios utlandsreportrar gjorde inspelningar för informativa kortvågsprogram till engelsk-, fransk-, spansk- och tysktalande länder. De senare hade för övrigt turen att samtliga träffa barn som talade resp. länders språk. Barnens Ö:s utbildningsledare, Knut Åhs, anlitades av Centralföreningen för sommarvistelser för barn, för information vid en av föreningens inlandsgårdar. Farbror Sven gjorde sitt första besök på Barnens Ö och tillsammans med barn från Lindängen, Solvik, Strand och Granvik gjorde han en inspelning av Barnens Brevlåda. Det sedvanliga besöket av speciellt inbjudna och Barnens Dags Förenings styrelse ägde rum den 27 juni och bland flera andra hade arkitekt Dahl denna gång nöjet att presentera Barnens Ö för polismästare Nils Lüning. Bl.a. besågs den om- och tillbyggda sjukstugan. Längre fram på säsongen skedde för övrigt den högtidliga återinvigningen av den imponerande sjukvårdsanläggningen i samband med borgarrådet Sören Carlsons besök. I samarbete med Stockholms Livräddningssällskap ordnades en livräddarkurs för aspirantgruppen och som kursavslutning arrangerades en uppvisning i livräddning, bad- och båtvett, för barnen och personalen på sommargårdarna. Både kursen och uppvisningen var förlagd till simstadion, Sterneborg, och leddes av Sven Nahlin. På personalunderhållningssidan genomfördes under sommaren tre verkligt tunga kvällar förutom de veckovis återkommande båthusdanserna. Redan vid danskvällen som avslutade planeringsdagarna arrangerades ett underhållningsinslag av hög klass. Trubaduren Harry Dahlgren spelade då och sjöng på sitt medryckande sätt för ett fullsatt Båthus. Några veckor senare var det lika välbesatt vid Fred Åkerströms framträdande och vid slutet av sommaren presenterades det verkliga russinet i underhållningskakan. På strandsluttningen mot Byfjärden intill sjukstugan bjöd George Riedel och Jan Johansson på en jazzkonsert av högsta klass inför ca 400 andäktigt lyssnande ungdomar i åldern 18-65 år.

Så småningom led också denna sommar mot sitt slut. Hemresedagen närmade sig allt mer och med den de stora avslutningsfesterna. Den sedvanliga idrottsavslutningen ägde rum på Granbo den 1 augusti under medverkan av hundpolisavdelningen vid Stockholms poliskår, simpromotionen genomfördes vid Sternborg den 4 augusti med direktör Johannesson som promotor och på kvällen näst sista dagen avbrändes Barnens Ö-fyrverkeriet. Torsdagen den 8 augusti började bussarna åter rulla mot Stockholm med glada, sjungande barn. Sommaren 1968 var slut och Barnens Ö återgick till den långa vintervilan." Hela årsberättelsen förvaras i Barnens dags förenings arkiv i Stockholms stadsarkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad