Sök

Sökresultat

39 träffar på Fattighus

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Lillienhoffska huset, Götgatan 48

Lillienhoffska huset, Götgatan 48

Lillienhoffska huset, Götgatan 48. Tidigare kallat Rumpfska palatset, Engelska huset

Lillienhoffska huset, Götgatan 48. Tidigare kallat Rumpfska palatset, Engelska huset

Lillienhoffska huset, Götgatan nr 38. Även kallat Rumpfska huset

Lillienhoffska huset, Götgatan nr 38. Även kallat Rumpfska huset

Lillienhoffska huset, Götgatan nr 38. Även kallat Rumpfska huset

Lillienhoffska huset, Götgatan nr 38. Även kallat Rumpfska huset

Mathållningen på Sabbatsbergs fattighus 1877

Mathållningen på Sabbatsbergs fattighus 1877

I arbetarrörelsens spår : liten vägledning till historiska platser i Stockholm / Hans Haste

I arbetarrörelsens spår : liten vägledning till historiska platser i Stockholm / Hans Haste

Förslag till pastoralie-konvention i S:t Clara församling

Förslag till pastoralie-konvention i S:t Clara församling

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866

Dödgräfvargränd - Johannes Fattighus och Johannes Östra Kyrkogata

Dödgräfvargränd - Johannes Fattighus och Johannes Östra Kyrkogata

Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm / Svante Jakobsson

Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm / Svante Jakobsson

Från fattighjon till folkpensionärer : Sabbatsberg under 200 år / Alf Nordström

Från fattighjon till folkpensionärer : Sabbatsberg under 200 år / Alf Nordström

Ordningsstadga angående hur man skall behandla tiggare, fattiga och romer

Ordningsstadga angående hur man skall behandla tiggare, fattiga och romer

Ofärdige barns intagande uti fattighusen, år 1789

Ofärdige barns intagande uti fattighusen, år 1789

Stockholm, IV. och sista delen / Johan Elers

Stockholm, IV. och sista delen / Johan Elers

Stockholm : skildring af hufvudstadens historia från äldsta till närvarande dagar / Thure Gustaf Rudbeck

Stockholm : skildring af hufvudstadens historia från äldsta till närvarande dagar / Thure Gustaf Rudbeck

Kungsholms gamla fattighus

Kungsholms gamla fattighus

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Historisk berättelse om det fordna riddar S. Jörans hospital, och det sedan uprättade Drottninghuset, til dess början, tilwäxt och nu warande tilstånd / Eric S. Ruda

Historisk berättelse om det fordna riddar S. Jörans hospital, och det sedan uprättade Drottninghuset, til dess början, tilwäxt och nu warande tilstånd / Eric S. Ruda

Danviks hospital / Frans de Brun

Danviks hospital / Frans de Brun

Underrättelse i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt uppfostringsanstalter, med afseende på de fattiges behof.

Underrättelse i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt uppfostringsanstalter, med afseende på de fattiges behof.

Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet / Ulla Johanson

Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet / Ulla Johanson

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg

Svar på directionens för Gustavs inrättning år 1800 framställda fråga rörande fattig-vården i Stokholm /  af Henrik Nicander.

Svar på directionens för Gustavs inrättning år 1800 framställda fråga rörande fattig-vården i Stokholm / af Henrik Nicander.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.