Tryckt text
Text
Författare: Ellmin, Johannes. Stadsmuseet i Stockholm

Underrättelse i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt uppfostringsanstalter, med afseende på de fattiges behof.

Författaren räknar här upp de institutioner i Stockholm där man som fattig eller gammal kunde söka hjälp. Det finns alfabetiska register som underlättar att hitta i boken. Vid denna tid (1842) var det församlingarna som hade huvudansvaret för de vuxna fattiga. Men det fanns också privata stiftelser som hade inrättats av välvilliga, förmögna personer. Organisationerna är indelade i tre grupper:

Sjukvårdsanstalter
Fattigvård och fromma stiftelser
Uppfostringsanstalter.
28 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad