Text

Stockholm, IV. och sista delen / Johan Elers

Kammarrådet och författaren Johan Elers fick konung Gustav IV Adolfs "nådiga privilegium" att utge en skildring av Stockholms historia. Det här är den fjärde delen av fyra och utkom år 1801. Den här delen berättar om tillkomsten av domstolar, sjukhus, apotek, akademier, boktryckerier, fattighus med mera. Att boken är skriven för så länge sedan ger en speciell känsla vid läsningen. Många historiska händelser som idag känns väldigt avlägsna fanns i färskt minne när den skrevs. Pröva till exempel att sitta med under Gustav III:s pampiga invigning av Svenska Akademien den 24 april 1786. Elers Stockholmsböcker blev självklar läsning för 1800-talets historieintresserade Stockholmare. 400 sidor.