Stockholm. Fjärde och avslutande delen. Av Johan Elers
Text
Författare: Elers, Johan (1730-1813). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm, IV. och sista delen / Johan Elers

Kammarrådet och författaren Johan Elers fick konung Gustav IV Adolfs "nådiga privilegium" att utge en skildring av Stockholms historia. Det här är den fjärde delen av fyra och utkom år 1801. Den här delen berättar om tillkomsten av domstolar, sjukhus, apotek, akademier, boktryckerier, fattighus med mera. Att boken är skriven för så länge sedan ger en speciell känsla vid läsningen. Många historiska händelser som idag känns väldigt avlägsna fanns i färskt minne när den skrevs. Pröva till exempel att sitta med under Gustav III:s pampiga invigning av Svenska Akademien den 24 april 1786. Elers Stockholmsböcker blev självklar läsning för 1800-talets historieintresserade Stockholmare. 400 sidor.

Innehåll

 • FÖRSTA AFDELNINGEN: Om de i Stockholm varande K. M. oc Rikets Collegier, med derunder lydande Verk. Sid 1-142
 • I. K. Svea Hof-Rätt.
 • K. Krigs Hof-Rätten.
 • K. Krigs-Collegium.
 • Amiralitets-Collegium.
 • K. Cantzlie-Collegium, K. Riks-Archivum, K. Antiqvitets-Collegium, K. Antiqvitets Archivum, K. Biblioteket.
 • K. Kammar-Collegium, Tullverket.
 • K. Stats-Contoiret.
 • K. Bergs-Collegium, Laboratorium Chemicum.
 • K. Commerce-Collegium.
 • K. Kammar-Revisionen.
 • ANDRA AFDELNINGEN: Om Collegium Medicum och de till Medicinal-Verket hörande Inrättningar. Sid 142-178

 • TREDJE AFDELNINGEN: Om de i Stockholm varande Inrättningar till Vetenskapernas, de fria Konsters och Uppfostrings-Verkets förmån. Sid 178-283
 • 1. Capitlet.
 • 2. Capitlet. Stockholms Stor-Skola
 • FJÄRDE AFDELNINGEN: Om Fattighus, Sjukhus och flere Barmhertighetsverk, i Stockholm. Sid 284-388
 • Register [ingen sidnumrering]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad