Text

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Hur Stockholm har tagit hand om sina gamla, fattiga och sjuka handlar det om här. Vi får följa utvecklingen från 1500-talet till 1800-talet. Betoningen ligger på 1800-talets sociala förhållanden. Till hjälp finns ett register med uppslagsord i slutet på boken.
437 sidor. Rikligt illustrerad med fotografier, ritningar, tabeller och kartor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

F.d. kanslisten Johan Alfred Menell, 44, häktad för lösdriveri den 2 juli 1887 – förhörsprotokoll

F.d. kanslisten Johan Alfred Menell, 44, häktad för lösdriveri den 2 juli 1887 – förhörsprotokoll

Kungsholms gamla fattighus

Kungsholms gamla fattighus

Mathållningen på Sabbatsbergs fattighus 1877

Mathållningen på Sabbatsbergs fattighus 1877

Märta Söderberg ansöker om kurbadsresa

Märta Söderberg ansöker om kurbadsresa

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866