Text
Författare: Müller, Jos. (1843-1936). Stockholms stadsarkiv

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Hur Stockholm har tagit hand om sina gamla, fattiga och sjuka handlar det om här. Vi får följa utvecklingen från 1500-talet till 1800-talet. Betoningen ligger på 1800-talets sociala förhållanden. Till hjälp finns ett register med uppslagsord i slutet på boken.
437 sidor. Rikligt illustrerad med fotografier, ritningar, tabeller och kartor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad