Barnhusbarn med funktionsnedsättningar placeras i fattighusen
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ofärdige barns intagande uti fattighusen, år 1789

Barn med funktionsnedsättningar skickades till fattighusen när Allmänna barnhuset tömdes på 1780-talet.

1785 fattades ett kungligt beslut om att alla barnhusbarn i Sverige skulle utackorderas till fosterhem. Under ett fåtal år kom därför de flesta av de drygt 300 barnen som bodde på Allmänna barnhuset i Stockholm att utackorderas till fosterfamiljer runt om i Sverige.

Ett fåtal barn blev dock kvar, främst de svårt sjuka och de med någon form av funktionsnedsättning. Den 16 juli 1789 finns en anteckning i Allmänna barnhusets handlingar om ”Ofärdige Barns intagande uti fattighusen”. Det var församlingarna som vid den här tiden hade ansvar för fattigvårdsfrågor. Barnen skickades därför till den församling som de hade tillhört innan de togs in på Allmänna barnhuset. Sannolikt fanns det inga familjer som ville eller kunde ta emot de här barnen. I texten framgår att Allmänna barnhuset betalade ut underhåll till fattighusen fram tills barnen uppnått tolv års ålder.

I anslutning till noteringen finns en lista över de barn som hade olika funktionsnedsättningar samt vilken församling de tillhörde. Här möter du till exempel barnhusbarn nummer 2, Johan Casper Pettersson Dorf som var 22 år och blind. Han var född i och kom att vistas på Katarina församlings fattighus mot en ersättning om fyra Riksdaler Banko per år. Barnhusbarn nummer 687, Anna Sofia Axling var 9 år gammal och beskrivs som ofärdig i händer och fötter. Anna Sofia var född och hemmahörande i Maria Magdalena församling, vars fattighus fick en ersättning om sex Riksdaler Banco per år. En Riksdaler Banko i 1789 års värde motsvarar 348 kronor i januari 2018.

I pdf.en i anslutning till den här texten kan du i sin helhet se och läsa listan över barnen.

Vill du läsa mer om barnhem och oäkta barn, se temat Stockholms sociala historia.

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholms-sociala-historia/

Du kan även läsa mer om barn med funktionsnedsättningars möjligheter och rättigheter i temat Jämställdhet och funktionsnedsättning. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/manskliga-rattigheter/jamstalldhet-med-funktionsnedsattning/

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad