Barnhusbarn med funktionsnedsättningar placeras i fattighusen
Barnhusbarn med funktionsnedsättningar placeras i fattighusen, år 1789
Text

Ofärdige barns intagande uti fattighusen, år 1789

Barn med funktionsnedsättningar skickades till fattighusen när Allmänna barnhuset tömdes på 1780-talet.

1785 fattades ett kungligt beslut om att alla barnhusbarn i Sverige skulle utackorderas till fosterhem. Under ett fåtal år kom därför de flesta av de drygt 300 barnen som bodde på Allmänna barnhuset i Stockholm att utackorderas till fosterfamiljer runt om i Sverige.

Ett fåtal barn blev dock kvar, främst de svårt sjuka och de med någon form av funktionsnedsättning. Den 16 juli 1789 finns en anteckning i Allmänna barnhusets handlingar om ”Ofärdige Barns intagande uti fattighusen”. Det var församlingarna som vid den här tiden hade ansvar för fattigvårdsfrågor. Barnen skickades därför till den församling som de hade tillhört innan de togs in på Allmänna barnhuset. Sannolikt fanns det inga familjer som ville eller kunde ta emot de här barnen. I texten framgår att Allmänna barnhuset betalade ut underhåll till fattighusen fram tills barnen uppnått tolv års ålder.

I anslutning till noteringen finns en lista över de barn som hade olika funktionsnedsättningar samt vilken församling de tillhörde. Här möter du till exempel barnhusbarn nummer 2, Johan Casper Pettersson Dorf som var 22 år och blind. Han var född i och kom att vistas på Katarina församlings fattighus mot en ersättning om fyra Riksdaler Banko per år. Barnhusbarn nummer 687, Anna Sofia Axling var 9 år gammal och beskrivs som ofärdig i händer och fötter. Anna Sofia var född och hemmahörande i Maria Magdalena församling, vars fattighus fick en ersättning om sex Riksdaler Banco per år. En Riksdaler Banko i 1789 års värde motsvarar 348 kronor i januari 2018.

I pdf.en i anslutning till den här texten kan du i sin helhet se och läsa listan över barnen.

Vill du läsa mer om barnhem och oäkta barn, se temat Stockholms sociala historia.

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholms-sociala-historia/

Du kan även läsa mer om barn med funktionsnedsättningars möjligheter och rättigheter i temat Jämställdhet och funktionsnedsättning. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/manskliga-rattigheter/jamstalldhet-med-funktionsnedsattning/

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

Allmänna barnhuset 1638-1885

Allmänna barnhuset 1638-1885

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Lilla Stöldligan på stora Barnhuset

Lilla Stöldligan på stora Barnhuset

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Norra Bantorget
Tema

Norra Bantorget

Namnet Norra Bantorget skvallrar om vad som har funnits på den här platsen tidigare - Stockholms norra järnvägsstation. Men här har också stått ett fängelse, ett barnhem, en repsla…

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686

Utackordering av barnhusbarn sommaren 1788

Utackordering av barnhusbarn sommaren 1788

Veneriskt smittade barnhusbarn skickas till kurhuset

Veneriskt smittade barnhusbarn skickas till kurhuset