Tomtkarta i tusch, sjön Fatburen är färglagd i blått och grönområde kring i grönt. Skriven information med ägare till olika tomter.
Ritning

Karta "Dessein till Strand Linie" vid Fatburssjön år 1764

Kartan ritades av Stockholms stadsingenjör Magnus Torslundh år 1764. Tomtkartan visar ett förslag på ny strandlinje kring sjön Faburen på Södermalm. Den innehåller också tomtgränser och namn på tomtägare kring sjön. Förslaget blev inte utfört.

Området kring Fatburssjön låg inom både Maria församling och Katarina församling. Sjön Fatburen finns inte kvar idag. Den fylldes igen i slutet av 1850-talet, i samband med att järnvägsområdet vid Södra bangården började anläggas. Fatburssjön låg ungefär där Fatbursparken och Södermalmsallén ligger idag.  

Tomtkartan innehåller mycket skriven information, som namn på gator, tomtägare och vilket yrke ägarna hade. Vi hittar till exempel Katarina församlings fattighus tomt, bokbindare Nyboms änkas tomt, mjölnare Björcks tomt och tobaksplanterare Bergs tomt. Andra exempel på yrken och titlar är rådman, bryggare, inspektor, fabrikör, hökare, slaktare, vagnmakare, notarie och handelsman. 

Området på kartan ramas in av Högbergsgatan, Björngårdsgatan, Götgatan och Sillpackaregatan (idag Åsögatan). I ytterkanten hittar vi Skaraborgsgatan, Repslagaregatan, Tjärhovsgatan, Rådmansgatan (idag Folkungagatan), och Bagaregatan (idag Kocksgatan). 

Äldre församlingskartor

Kartan ingår i en serie äldre tomtkartor från Stadsingenjörskontoret, som kallas "Församlingskartor". De kallas så för att kartorna ordnades geografiskt efter församlingsområde (inte för att de skapades av kyrkan eller församlingarna).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1674 års karta över Katarina församling (från år 1916)

1674 års karta över Katarina församling (från år 1916)

1751 års karta över Stockholm

1751 års karta över Stockholm

1793 / Niklas Natt och Dag

1793 / Niklas Natt och Dag

1849 års karta över Katarina församling

1849 års karta över Katarina församling

1850 års karta över Maria församling

1850 års karta över Maria församling

Fatburssjön / Göran Axel-Nilsson, Hans Hansson

Fatburssjön / Göran Axel-Nilsson, Hans Hansson

Hänglås

Hänglås

Karta "Vägvisare inom Stockholm" 1855

Karta "Vägvisare inom Stockholm" 1855

Karta "Vägvisare inom Stockholm" 1858

Karta "Vägvisare inom Stockholm" 1858

Latrintömmerskor med dasstunna

Latrintömmerskor med dasstunna

Stadens blå förrådshus - och soptipp

Stadens blå förrådshus - och soptipp

Stockholms försvunna sjöar / Christer Jörgensen

Stockholms försvunna sjöar / Christer Jörgensen

Södra station
Tema

Södra station

Järnvägen kom till Stockholm 1860. Då byggdes Stockholms södra station, stadens första järnvägsstation. Stationen låg vid Medborgarplatsen, ungefär där Söderhallarna ligger idag.

Våra hus 150 år : Bostadsrättsföreningen Fatburen : jubileumsskrift

Våra hus 150 år : Bostadsrättsföreningen Fatburen : jubileumsskrift