Tomtkarta i tusch, sjön Fatburen är färglagd i blått och grönområde kring i grönt. Skriven information med ägare till olika tomter.
Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad , Torslundh, Magnus J (1698(?)-1771). Stockholms stadsarkiv

Karta "Dessein till Strand Linie" vid Fatburssjön år 1764

Kartan ritades av Stockholms stadsingenjör Magnus Torslundh år 1764. Tomtkartan visar ett förslag på ny strandlinje kring sjön Faburen på Södermalm. Den innehåller också tomtgränser och namn på tomtägare kring sjön. Förslaget blev inte utfört.

Området kring Fatburssjön låg inom både Maria församling och Katarina församling. Sjön Fatburen finns inte kvar idag. Den fylldes igen i slutet av 1850-talet, i samband med att järnvägsområdet vid Södra bangården började anläggas. Fatburssjön låg ungefär där Fatbursparken och Södermalmsallén ligger idag.  

Tomtkartan innehåller mycket skriven information, som namn på gator, tomtägare och vilket yrke ägarna hade. Vi hittar till exempel Katarina församlings fattighus tomt, bokbindare Nyboms änkas tomt, mjölnare Björcks tomt och tobaksplanterare Bergs tomt. Andra exempel på yrken och titlar är rådman, bryggare, inspektor, fabrikör, hökare, slaktare, vagnmakare, notarie och handelsman. 

Området på kartan ramas in av Högbergsgatan, Björngårdsgatan, Götgatan och Sillpackaregatan (idag Åsögatan). I ytterkanten hittar vi Skaraborgsgatan, Repslagaregatan, Tjärhovsgatan, Rådmansgatan (idag Folkungagatan), och Bagaregatan (idag Kocksgatan). 

Äldre församlingskartor

Kartan ingår i en serie äldre tomtkartor från Stadsingenjörskontoret, som kallas "Församlingskartor". De kallas så för att kartorna ordnades geografiskt efter församlingsområde (inte för att de skapades av kyrkan eller församlingarna).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad