Text
Författare: Rudbeck, Ture Gustaf (1806-1876). Stockholms stadsarkiv

Stockholm : skildring af hufvudstadens historia från äldsta till närvarande dagar / Thure Gustaf Rudbeck

En liten bok om Stockholms historia från första början till och med året då boken kom ut, alltså 1875. Stadens märkligaste byggnader presenteras närmare. Den innehåller också statistik och även en sammanställning av stadens sociala inrättningar, exempelvis fattighus. 99 sidor. Illustrerad.

Uppdaterad