Omslagsbild Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm
Litteraturtips
Författare: Jakobsson, Svante (1908-1996). Stockholms stadsbibliotek

Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm / Svante Jakobsson

En bok som på ett vetenskapligt sätt beskriver de fattigas situation i Stockholm på 1800-talet. Den tar upp fattighus i stort och särskilt Sabbatsbergs fattighusinrättning.

Innehåll
Förord
I Fattighus och andra inrättningar för vuxna fattiga
1. Inledning
2. Tillgången på inrättningar vid 1800-talets början
3. Rundblick på tillståndet på 1830-talet
4. Trettio års förändringar
5. Resurserna vid seklets slut
II Sabbatsbergs fattighusinrättnings platstillgång och dess nyttjande
III Utanför och innanför fattighusporten - fakta om en grupp sabbatsbergshjon
1. Gruppen: 2.581 personer som avlidit 1872-1898
2. Kvinnor och män
3. Födelseorterna
4. Hälsotillståndet vid intagningen
5. Fattighusvistelsens varaktighet och dödsåldern
6. Dödsorsakerna
IV Tillvaron som fattighushjon på Sabbatsberg
1. Tillvarons reglementering
2. De sanitära förhållandena
3. Tillsynen och vården av de äldsta och de sjuka
4. Mathållningen
5. Sysselsättningar och tidsfördriv
6. "Den sista hvilan"
7. Kvarlåtenskapen
V Livsvandringar
Slutord
Summary
Exkurs. Läkares uppgifter om dödsorsaker
Källor och litteratur
Förkortningar
Förteckning över figurer
Förteckning över tabeller

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad