Text

Mathållningen på Sabbatsbergs fattighus 1877

Sabbatsbergs fattighus inrättades 1752. Under de första 100 åren var  kyrkoförsamlingarna ansvariga för fattigvården, men från 1865 var staden huvudman.Man började då att centalisera församlingarnas tidigare fattighus till ett större vid Sabbatsberg. Vid fattighusets början var cirka 90 hjon intagna. De var inhysta i Sabbatsbergs huvudbyggnad - nuvarande kyrkan - samt i andra hus runt omkring. När Nikolaihuset stod färdigt fanns plats för 300 fattighjon, och på 1890-talet drygt 1. 000 hjon. Flera byggnader i området var tagna i anspråk. 1899 bytte verksamheten namn till Sabbatsbergs ålderdomshem. I det här dokumentet kan du läsa om vad man åt på fattighuset året 1877.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm / Svante Jakobsson

Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm / Svante Jakobsson

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Spisordning vid Maria sjukhus 1878

Spisordning vid Maria sjukhus 1878

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866