Gruppfoto med kvinnor klädda i vita, fotsida klänningar, studentmössor och ordensband, hållande ett standar
Deltagare i den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911, utanför Nationalmuseum. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm.

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har lett fram till vår egen tid och det samhälle vi lever i idag. Många små och stora händelser som spelat roll och många människor som varit med och påverkat utvecklingen. Här möter du några historiska demokratiska pionjärer, både artiklar och enskilda källmaterial. Den här listan är inte komplett på något sätt. Men de ger inblick i några intressanta människor och rörelser som påverkat historien.

På Stockholmskällan berättar vi stockholmarnas historia. Här finns historiskt källmaterial från Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket, och flera andra arkiv, bibliotek och museer i Stockholm.

Utvalt källmaterial om demokratikämpar

Uppdaterad