Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Den 26:e januari 1906 slås dörrarna upp till "Kvinnornas rösträttsbyrå" på Kommendörsgatan 3 just invid Humlegården i Stockholm. Rösträttsbyrån var Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts (LKPR) högkvarter och expedition. Anteckningarna som berättar om Rösträttsbyråns första tid är hämtade ur Anna Lindhagens samling på Stadsarkivet. Hon var barnavårdsinspektör, politiker och engagerad i LKPR med olika ledande uppdrag. 

Genom att läsa anteckningarna får vi veta att lokalerna på Kommendörsgatan 3 välvilligt upplåtits till föreningen av en fru Maria Bolin och att byråns första föreståndare var fru Ellen Dahlbäck. När Rösträttsbyrån öppnar är LKPR just i färd med att skicka ut en masspetition till kvinnor runtom i landet som sedan ska överlämnas till politiken för att utöva påtryckningar i rösträttsfrågan. Frivilliga medarbetare har strömmat till och arbetar idogt för att sprida masspetitionen i så vida kretsar som möjligt "så att hvarje svensk kvinna skulle ha varit i tillfälle att kunna ha tecknat sitt namn på petitionen om hon så önskade". Listor för underskrift skickas ut till "kvinnor anställda i posten, telegrafen, telefon, i banker, försäkringsbolag, på kontor. Till elementarfolk och småskolelärarinnor, kvinnliga läkare, tandläkare, gymnaster, sjuksköterskor, barnmorskor, modister, sömmerskor, hårfrisörskor och andra kvinnliga yrken. Till kvinnliga fackföreningar och nykterhetsorganisationer".

Rösträttsbyrån fungerade som arbetsplats, möteslokal och sambandscentral för rösträttsarbetet, men också som expedition med öppettider "3-5 em hvarje hvardag". Redan i februari 1906 flyttade Rösträttsbyrån vidare till Kungsträdgårdsgatan 10 och har sedan funnits på flera adresser i Stockholm. Längst tid på Lästmakaregatan 6 (1908-1917). Så småningom fungerade också Rösträttsbyrån som redaktion för LKPR:s egen tidskrift "Rösträtt för kvinnor" som utgavs två gånger i månaden åren 1912-1917.

Du kan läsa anteckningarna genom att klicka på bilden ovan, nedan följer en renskriven version. Du kan även se ritningarna till tre av de hus som inhyst Rösträttsbyrån längst ner på sidan. 

Rösträttsbyråns verksamhet

Den 26 jan. 1906 öppnades Kvinnornas rösträttsbyrå i huset N: 3 Kommendörsgatan i en lokal som välvilligt upplåtits åt föreningen för K.P.R. av fru Maria Bolin. Fru Ellen Dahlbäck var byråns första föreståndare. Det viktigaste var att hastigt och i så vida kretsar som möjligt få masspetitionslistorna spridda så att hvarje svensk kvinna skulle ha varit i tillfälle att kunna ha tecknat sitt namn på petitionen om hon önskade.

Frivilliga medarbetare anmälde sig i ganska stor mängd. Arbetet skedde dels i hemmen för hvilka det lämpade sej bäst, dels på byrån hvars expeditionstid var 3-5 em hvarje hvardag. Såsom plan för distribueringen af listorna följde man dels yrkesmatriklar, yrkesregister i telefonkataloger, adresskalendrar och i kvinnligt yrkesregister, dels enligt enskilda anvisningar på personer lämpliga att vidare sprida listorna. Så utsändes listor till kvinnor anställda i posten, telegrafen, telefon, i banker, försäkringsbolag, på kontor. Till elementarfolk och småskolelärarinnor, kvinnliga läkare, tandläkare, gymnaster, sjuksköterskor, barnmorskor, modister, sömmerskor, hårfrisörskor och andra kvinnliga yrken. Till kvinnliga fackföreningar och nykterhetsorganisationer, i Stockholm och Stockholms län. 

Som rösträttsföreningen ej funnos inom flera län i Sverige början av 1906 hade Rösträttsbyrån att ombesörja en ganska stor utsändning av listor till olika delar af landet. Cirka 40-tusen listor hafva utsänts från Sthlms-föreningen. Till Rösträttsbryån hafva 3734 listor med 32967 namn inkommit. På dessa hela hafva ej mindre än 789 kvinnor anmält sej till inträde i Föreningen och af dessa upptogos 412 årskort genom Rösträttsbyrån. Med listorna följde ofta bidrag till omkostnaderna. Denna summa uppgick till 1,144 kr. hvilka medel användts till fortsatt agitation och till bestridande af de löpande utgifterna för masspetitionen. Allt arbete för masspetitionen har dock skett frivilligt och utan ersättning. När Rösträttsbyrån i mitten av januari 1907 slutade hade den en behållning af omkring 170 kr.

Byrån flyttade den 12 febr. till Hvita bandets lokal Kungsträdgården 10. I mitten av april lemnade fru Dahlbäck hvilken sedan förestods av fröken Anna Ljungberg till den 1 dec. med undantag av sommartiden. Under december månad leddes arbetet af fru Alma Faustman. 

Masspetitionslistorna indrogos den 31 dec 1906 och så inkommo ungefär halfva antalet listor. Under jan. skedde den högst arbetsamma kontrollräkningen af namnen på listorna. Hopsummeringen af namnen i liggaren utfördes godhetsfullt af fröken Anna Petterson på den Kvinnliga fredrika byrån.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad