Text
Författare: Lindhagen, Anna (1870-1941), Bolin, Maria, Dahlbäck, Ellen. Stockholms stadsarkiv

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Efter ett stort möte om kvinnors politiska rösträtt lämnades en skrivelse in till regeringen med vädjan om politisk rösträtt för kvinnor på lika villkor som för män.

En kopia på skrivelsen finns i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv. Kvinnliga kontoristföreningen bildades 1903 och arbetade framförallt för bättre villkor och löner för kontorsanställda kvinnor. Föreningen hade ett nära samarbete med andra kvinnoorganisationer och var också mycket aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen.

1919 beslutade Sveriges riksdag att införa lika och allmän rösträtt för kvinnor, och 1921 genomfördes det första valet där kvinnor fick delta.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad