Tidning utgiven till det första allmänna mötet om kvinnors rösträtt 1909
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

I juni 1909 hölls det första allmänna mötet för kvinnors rösträtt i Stockholm. Till mötet gavs tidningen Rösträtt för kvinnor ut. Här finns artiklar av kända rösträttskvinnor, kåserier, satir och mötesprogram. Mötet anordnades av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). 

Artiklarna är skrivna av aktiva rösträttskämpar som bland andra Anna Lindhagen, Ann-Margret Holmgren, Elin Wägner, Lydia Wahlström, Frida Stéenhoff och Frigga Carlberg. Artiklarna handlar om kampen för rösträtten både i Sverige och utomlands, och om hur kvinnornas röster och krav nu började höras allt högre från alla håll.

I en av artiklarna beklagar dock författaren Ann-Margret Holmgren att många kvinnor fortfarande varken förstår sin rättighet eller sin skyldighet att delta i samhällslivet. Men hon märker också en förändring:

"Lyckligtvis känna vi även ett stort och alltjämt växande antal kvinnor, vilka inse att varje individ kan och bör fylla en uppgift, hur liten som helst, i det allmänna såväl som i det enskilda."

Och själva kampen för rösträtten beskriver Holmgren målande såhär:

"Och vi vilja, och högljutt fordra, att icke blott män utan män och kvinnor i samråd skola stifta landets lagar. I samma stund som denna känsla av plikt och ansvar griper oss och vi se våra händer bundna, då tändes i oss en helig eld, som inte kan slockna. Den håller oss ständigt varma, hur stark motståndets kyla än möter oss under arbetet. Och den fyller oss med en glödande tro som försätter berg […]

Den orättvisa, som ligger i att vi förhindras från att i samma mån som männen bruka våra gåvor till allmänt gagn – den orättvisan och den skammen måste lyftas bort från oss och från vårt land."

1912 började tidskriften börja ges ut permanent med två nummer per månad. 

Från att de första rösträttsmötet hölls skulle det dröja ytterligare 10 år innan riksdagen beslutade om allmän rösträtt för kvinnor 1919. År 1921 fick de svenska kvinnorna rösta i allmänna val för första gången.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad