Omslagsbild Starka kvinnor
Litteraturtips
Författare: Lindberg, Gunilla (f. 1934). Stockholms stadsbibliotek

Starka kvinnor som fört Sverige framåt / Gunilla Lindberg

Den här boken handlar om kvinnor som alla gjort avtryck i historien, både inom sina respektive yrkesområden och i kampen för kvinnans rättigheter. Varje kvinna presenteras med ett eget beskrivande kapitel samt ett fotografi. Flera av dem har stockholmsanknytning och de beskrivs så här:

Ellen Key, apostel för kärlek, fred och barnets århundrade
Karolina Widerström, Sveriges första legitimerade kvinnliga läkare
Kata Dalström, agitator och textilflickornas vän
Kerstin Hesselgren, första kvinnan i riksdagen
Siri Derkert, konstnär som ville skildra den otroliga verkligheten
Pauline Brunius, teaterdirektör och första kvinnliga Dramatenchefen
Elise Ottesen-Jensen, Ottar, den folkära sexualupplysaren Elise Ottesen-Jensen

Boken avslutas med en litteraturförteckning. 224 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad