Skrivstilstext
Text

Anna Lindhagen får beröm för demokratiskt ordförandeskap

Den 26:e februari har Berta Nordensson varit på ett möte där Anna Lindhagen fördelat ordet. Det är oklart vad mötet handlade om, klart är dock att Nordensson är mycket imponerad av Lindhagens sätt att leda mötet. Hon skriver:

38 Hamngatan d.8 mars 1913

Fröken Anna Lindhagen!

Tillåt mig att till Eder uttrycka mitt lifliga erkännande af det utmärkta sätt hvarpå ni på mötet d. 26te Feb. skötte det maktpåliggande ordförandeskapet.
Öfver hela Frökens uppträdande låg en så uppenbar och redlig önskan att vilja opartiskt låta hvar och ens mening göra sig gällande, att leda upp de olika förslagen och taga dem i riktig tur och ordning, att enhvar kände sig sympatiskt berörd däraf, så mycket mera som vi ju visste att Ni ej delade de åsikter som vi förfäktade.
Detta har jag uttalat till många mig närstående personer och funnit att de delar min uppfattning.
Jag vill hoppas att Ni, Fröken Lindhagen ej illa upptager att jag til Eder uttrycker hvad jag så varmt och uppriktigt känner!

Med sann högaktning och sympati
Berta Nordenson

Berta Nordenssons bodde på Hamngatan 38, i sedan länge rivna fastigheten Gropen 5. Den låg ungefär där Sergelfontänen ligger numera.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Karolina Widerström skriver till Anna Lindhagen om kommunfullmäktige

Karolina Widerström skriver till Anna Lindhagen om kommunfullmäktige

Kolonisten Gotthard Ljunglöf  kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kolonisten Gotthard Ljunglöf kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnliga pionjärer
Tema

Kvinnliga pionjärer

Möt några historiska kvinnliga pionjärer, både artiklar och enskilda källmaterial. Den här listan är inte komplett på något sätt. Men de ger inblick i några intressanta människor o…

Porträtt av Anna Lindhagen

Porträtt av Anna Lindhagen