Skrivstilstext
Text
Författare: Nordensson f. Kleman, Berta (1857-?). Stockholms stadsarkiv

Anna Lindhagen får beröm för demokratiskt ordförandeskap

Den 26:e februari har Berta Nordensson varit på ett möte där Anna Lindhagen fördelat ordet. Det är oklart vad mötet handlade om, klart är dock att Nordensson är mycket imponerad av Lindhagens sätt att leda mötet. Hon skriver:

38 Hamngatan d.8 mars 1913

Fröken Anna Lindhagen!

Tillåt mig att till Eder uttrycka mitt lifliga erkännande af det utmärkta sätt hvarpå ni på mötet d. 26te Feb. skötte det maktpåliggande ordförandeskapet.
Öfver hela Frökens uppträdande låg en så uppenbar och redlig önskan att vilja opartiskt låta hvar och ens mening göra sig gällande, att leda upp de olika förslagen och taga dem i riktig tur och ordning, att enhvar kände sig sympatiskt berörd däraf, så mycket mera som vi ju visste att Ni ej delade de åsikter som vi förfäktade.
Detta har jag uttalat till många mig närstående personer och funnit att de delar min uppfattning.
Jag vill hoppas att Ni, Fröken Lindhagen ej illa upptager att jag til Eder uttrycker hvad jag så varmt och uppriktigt känner!

Med sann högaktning och sympati
Berta Nordenson

Berta Nordenssons bodde på Hamngatan 38, i sedan länge rivna fastigheten Gropen 5. Den låg ungefär där Sergelfontänen ligger numera.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad