Tidningsartikel om kvinnors rösträtt med foton av personer
Text

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

I artikeln Kvinnans politiska rösträtt jämförs framgångarna för rösträttsrörelsen i Finland och Norge med bristen på framgång i Sverige. De svenska kvinnorna hade trots en mycket välorganiserad och energisk kamp ännu inte nått lika långt.

Motståndet mot kvinnors rösträtt i Sverige, menade artikelförfattaren, kom både från kvinnor och män. Männen oroade sig framförallt för att kvinnorna skulle försaka hem och familj om de fick rösträtt och började ge sig in på den politiska arenan. Som svar på det kan man läsa i artikeln:

”[…] men härpå svara kvinnorna, att farhågorna äro utan grund, ty lika visst som mannen har mer än tillräcklig tid till öfvers för sina affärer, kan ock kvinnan hafva det för sina familjeplikter. Några kollisioner behöfva lika litet befaras i det ena som det andra fallet.”

1902 grundades Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm (FKPR). Efter ett års arbete bildades den nationella föreningen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Föreningen arbetade mycket aktivt för att nå rösträttsmålet.

Artikelns huvudsyfte är att lyfta fram och presentera några av de ledande kvinnorna i rösträttskampen och att framhålla rörelsens organisation som är den ”bästa i världen”.

Fotografierna visar kvinnor från LKPR:s verkställande utskott: Anna Whitlock (ordförande), Lydia Walström, Signe Bergman, Ann-Margret Holmgren och Gertrud Ahlborg (de två sistnämnda hade samma år utgått från verkställande utskottet).

I Finland fick kvinnor politisk rösträtt 1906, som första land i Europa, och i Norge 1913. I Sverige fick kvinnorna vänta till 1921 innan de för första gången fick rösta i allmänna val.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Signe Bergman
Tema

Signe Bergman

Signe Bergman var feminist och rösträttsaktivist. Hon var en av de ledande medlemmarna i organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och även dess ordförande åre…

Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnors rösträtt - 1906

Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnors rösträtt - 1906

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Varför vi önska rösträtt!” - artikel i tidskriften Idun 1907

”Varför vi önska rösträtt!” - artikel i tidskriften Idun 1907