Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Anna Lindhagen måste bevaras åt stadsfullmäktige! : till femte kretsens väljare

Anna Lindhagen (1870-1941) är kanske mest känd som pionjär för koloniträdgårdsrörelsen. Hon var också verksam inom en rad andra områden, inte minst som kommunalpolitiker.

1911 valdes hon in i Stockholms stadsfullmäktige för Socialdemokraterna. Inför valet 1923 uteslöts hon från deras valsedel. En alternativ lista togs fram för att hon ändå skulle väljas in.

Här nedan kan du läsa en broschyr där man uppmanas rösta på just Anna Lindhagens lista. Här räknas också upp allt hon uträttat under sina tolv år i Stadsfullmäktige. Hur hon arbetat för bostäder åt mödrar och barn, förbättring av ålderdomshem och barnavård, utveckling av kollektivtrafik, skydd av parker och ”verkat för förhindrande av Stockholms förfulande” m.m.

Hon valdes inte in 1923 men fortsatte ändå sitt arbete för staden som ledamot i i Stockholms skönhetsråd och stadsplanenämnden.

Broschyren är 4 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad