Film & rörlig bild

Dit vi hunnit - propagandafilm för Fredrika Bremer Förbundet 1934

En film om Fredrika Bremer Förbundets verksamhet och yrkesverksamma kvinnor från 1934.

Berättaren Ida von Plomgren sammanfattar hur långt kampen för kvinnornas rättigheter kommit och guidar oss genom förbundets olika verksamhetsområden. Först följer vi arbetet på Förbundsbyrån på Klarabergsgatan 48, där vi bland annat får titta in under ett styrelsemöte. Plomgren berättar att på hennes dörr borde det stå "Fråga mig om allt - för det gör nämligen svenska folket". Till fröken Signe Laurell ska alla de "för vilka feta stipendier hägrar" vända sig med sina ansökningar. 1933 delade man ut hela 888 887 kronor i stipendier.

På Herthas redaktion ser vi fru von Konow i full fart inför närmaste pressläggning. "Hennes mycket plågade faktor Sellqvist på Wasatryckeriet mottar med manlig undergivenhet order och kontraorder".

Nästa stopp är på förbundets sjuksköterskebyrå på Smålandsgatan 10. FBF hade vid den här tiden tio stycken sjuksköterskebyråer.

Sedan bär det ut på landet där vi får följa arbetet på förbundets Lanthushållningsskolor i Rimforsa, Östergötland och Apelryd, Halland.

Åter i Stockholm är vi på Norrlandsgatan 20 där förbundets skola för kvinnlig yrkesutövning finns.

Ida von Plomgren berättar vidare om opinionsarbete och lobbyverksamhet innan vi får se några framgångsrika kvinnor i sin yrkesutövning. Doktor Lydia Wahlström undervisar i historia, en icke namngiven gymnastikdirektör instruerar barn i Ling-gymnastik och läkaren Andrea Andreen-Svedberg tar blodsänka på en patient.

Till sist får vi en bild av klubblivet i Årstaföreningens lokaler med ”både klubb och hotell”. Där kan ”de kvinnliga förstadsborna finna en lugn fristad under några timmar”. I sällskapsrummet håller docent Karin Kock föredrag inför flera av kvinnorörelsens förgrundsgestalter.

Forskaren Silke Neunsinger har tittat på filmens originalmanus som finns i Riksarkivet. I det finns även beskrivet en serie inslag med kvinnor i industriarbete. Dessa inslag har antingen klippts bort eller så kom de aldrig med i slutproduktionen. Källa: Neunsinger, Silke (2001), "I nationens intresse: Svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta" i antologin Kvinnor på gränsen till medborgarskap

Filmen har publicerats med vänligt tillstånd av Fredrika Bremer Förbundet som äger rättigheterna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Biblioteksgatan 12, Fredrika- Bremer- Förbundets skola för kvinnlig yrkesutbildning (enbart sömnad). Visning av tonårskläder

Biblioteksgatan 12, Fredrika- Bremer- Förbundets skola för kvinnlig yrkesutbildning (enbart sömnad). Visning av tonårskläder

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Fredrika Bremer förbundet

Fredrika Bremer förbundet

Fredrika Bremer. Nekrolog med porträtt i Ny Illustrerad Tidning, nr 2 den 13 januari 1866

Fredrika Bremer. Nekrolog med porträtt i Ny Illustrerad Tidning, nr 2 den 13 januari 1866

Kvinnliga pionjärer
Tema

Kvinnliga pionjärer

Möt några historiska kvinnliga pionjärer, både artiklar och enskilda källmaterial. Den här listan är inte komplett på något sätt. Men de ger inblick i några intressanta människor o…

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]