Tidningsartikel om kvinnlig rösträtt
Text

”Varför vi önska rösträtt!” - artikel i tidskriften Idun 1907

I en artikel i tidskriften Idun 1907 svarar de framstående rösträttskvinnorna Karolina Widerström, Anna Lindhagen, Signe Bergman och Hilma Borelius på frågan om varför de önskar rösträtt för kvinnor.

Alla fyra svarar att de vill att kvinnor ska få rösträtt och valbarhet bland annat för rättvisans skull och för att kvinnorna själva ska kunna tillvarata sina egna intressen.

Läkaren Karolina Widerström uttrycker det så här:
”Och endast om alla kategorier af människor få tillfälle att med kraft värna om hvad för dem är viktigt och kärt, banas väg för den rättvisa, som är en af grundvalarne för samhällets lycka”

Signe Bergman framhåller även sitt politiska intresse och skriver så här:
”Vidare önskar jag rösträtt, därför att jag är intresserad af politiska spörsmål. Jag skulle i likhet med flertalet finska kvinnor och i motsats till många män använda min rösträtt”

Politikern Anna Lindhagen tillägger också att kvinnornas ställning skulle höjas genom att de fick rösträtt.

Kampen för den kvinnliga rösträtten var lång och intensiv och fördes inte minst av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), som hade startat 1903. Från att artikeln publicerades 1907 skulle det dröja ytterligare 12 år innan riksdagen beslutade om allmän rösträtt för kvinnor 1919. År 1921 fick de svenska kvinnorna äntligen rösta i allmänna val för första gången.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?
Tema

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?

Idag kan det tyckas självklart att alla över 18 räknas som myndiga och att rösträtten hänger ihop med medborgarskapet. Men så har det inte alltid varit. I det här lektionsförslaget…

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Porträtt av Anna Lindhagen - 1911

Porträtt av Anna Lindhagen - 1911

Porträtt av medicine doktor Karolina Widerström vid ett skrivbord.

Porträtt av medicine doktor Karolina Widerström vid ett skrivbord.

Porträttbild av Signe Bergman

Porträttbild av Signe Bergman

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Rösträtt
Tema

Rösträtt

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Till att börja med måste alla få rösta om vem som ska styra landet. Men vilka är "alla"? Det har varierat med tiden.

Signe Bergman
Tema

Signe Bergman

Signe Bergman var feminist och rösträttsaktivist. Hon var en av de ledande medlemmarna i organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och även dess ordförande åre…